Presentació

Totes les actuacions portades a terme per la Tresoreria de la Diputació estan enfocades a intentar millorar la distribució temporal dels recursos monetaris, conjugant l'optimització d'aquests recursos amb el pagament puntual de les obligacions. Així, la informació que recull aquesta web va dirigida a l'assessorament als municipis de la província en la gestió diària en l'àmbit financer de les entitats locals.

Amb l'objectiu de facilitar eïnes de consulta més àgils, s'ha establert:

Tipus d'interès

Els valors de l' Euribor publicats en la darrera setmana; també és possible accedir a un fitxer històric on podeu consultar aquestes dades des de l'1 de gener de 1999.

Les variacions dels tipus d'interès oficial de les principals zones econòmiques queden recollides, juntament amb el calendari de reunions dels principals bancs centrals, Banc Central Europeu i Reserva Federal Nord-americana.

Les dades de l'IPC , publicats mensualment, mostren el valor real dels tipus d'interès dels països de la zona euro.

Cal destacar també, els tipus d'interès de demora : Tributari i Comercial que habitualment no coincideixen, segons s'estableix pels primers en la Llei General de Pressupostos de l'Estat i pels segons en la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

Divises

La cotització de l'euro enfront les principals divises d'altres zones econòmiques del mon i enfront les divises dels països que formen part de la U.E, en un període de trenta dies.

Eines de suport

A les planes que s'agrupen sota aquest epígraf s'ha incorporat informació i documents que poden ser útils en diferents àmbits de la gestió diària de tresoreria: Planificació, Comptes corrents, operacions de Préstec a curt i llarg termini... A més, hi trobareu novetats normatives, models de documents habituals i també aplicatius pràctics, com ara el que us facilitarà la conversió entre les antigues divises de la zona euro, la validació de coherència d'un número de compte corrent, etc.

Finalment, hi trobareu un glossari de terminologia econòmica i financera, així com també un seguit d' enllaços a altres webs que faciliten informació interessant en l'àmbit específic de la gestió de tresoreria.

Si voleu fer qualsevol consulta o suggeriment, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres utilitzant el formulari de contacte .