Projecte bàsic per a la rehabilitació de la torre Bassols de Martorell

Comparteix

08/05/2023

L’Ajuntament de Martorell ja disposa del Projecte bàsic i executiu de la primera fase d’intervenció per a la rehabilitació de la torre Bassols. Té com a objectiu definir les actuacions d’urgència necessàries per tal de frenar la degradació que pateix l’edifici i garantir la seguretat de les estructures.

Aquesta primera fase d’intervenció permetrà avançar amb la resta de fases que haurien de culminar amb la rehabilitació de la totalitat de l'edifici, segons es preveu en el Pla director redactat l’any 2019.

La inversió prevista per al conjunt de les intervencions és de 432.273 euros i comprèn actuacions de desmuntatge d’elements inestables, apuntalament, consolidació i reparació d’estructures en mal estat, així com la formació de noves cobertes provisionals en substitució de les desaparegudes, per evitar l’entrada d’aigua de pluja a l’interior i millorar l’estabilitat dels murs.

La torre Bassols de Martorell és un edifici residencial rural documentat des de l’any 1208, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), que està format per diferents cossos organitzats al voltant d’un pati rectangular i bastits, majoritàriament entre els segles XV i XVI. Actualment el conjunt es troba en mal estat, amb zones parcialment ensorrades i parts de la teulada esfondrades.

El projecte ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 8 ”Treball digne i creixement econòmic” i 11 “Ciutats i comunitats sostenibles“. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.