Finalitzat el projecte executiu d’intervenció al castell de Coaner

Comparteix

26/04/2023

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, el projecte executiu de la segona fase d’intervenció al castell de Coaner. El projecte, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) amb l’objectiu de restaurar l’interior de la torre del castell i adequar-lo per a les visites públiques, preveu una inversió de 194.245 euros.

La proposta d’intervenció a la torre pretén recuperar els nivells i circulació interior que havia tingut originàriament i possibilitar la visita del monument. El projecte també contempla habilitar l’accés a l’interior a través d’un esvoranc existent a la cota inferior i es construiran nous sostres i escales que permetran l’accés als diferents nivells. Les intervencions en l’àmbit dels revestiments amb grafits estan destinades a conservar, millorar la llegibilitat i posar en valor les restes.

El castell de Coaner apareix documentat l’any 960 i està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). La torre de defensa és l’únic vestigi que resta dempeus del castell. Es tracta d'una torre de guaita cilíndrica d’uns 17,7 metres d’alçada i 7,40 metres de diàmetre, que s’alça damunt un turó. Al seu interior es conserven uns grafits baixmedievals que representen escenes de batalles navals.

Des del 1955 ençà, en el decurs de successives campanyes, el SPAL ha anat duent a terme diferents estudis i obres adreçades a la restauració del conjunt de Coaner, principalment a la torre del castell i a l’església de Sant Julià. Les intervencions pròpiament al castell se situen entre els anys 1997 i 2002, amb la redacció dels primers projectes i estudis que van prosseguir amb les obres d’urgència de consolidació del turó i de restauració de la torre del castell, per tal d’assegurar-ne l'estabilitat. L’actual projecte contempla els treballs necessaris per tal de finalitzar la seva restauració.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 8 ”Treball digne i creixement econòmic” i 11 “Ciutats i comunitats sostenibles“. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.