Completat el projecte executiu de reforçament de la muralla del castell de Calaf

Comparteix
Foto: Jaume Serra

06/04/2023

Foto: Jaume Serra

L'objectiu del projecte és restaurar i consolidar la base del llenç de muralla situat al costat de llevant, la qual ha perdut parcialment el suport de la roca de base per efectes de l’erosió i requereix mesures urgents per garantir la seva solidesa i estabilitat.

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Calaf el projecte executiu de reforçament parcial a la base de la muralla del castell.

L'àmbit d'actuació abasta el tram de muralla de 12,5 metres de longitud i part del paviment de l’espai públic, d’una superfície aproximada de 40 m² on s’hi plantegen la finalització del reforç de la part baixa de la muralla d’aquest sector, la retirada de les estructures afegides que en distorsionen la visió així com la prolongació del mur de formigó de calç a la resta del pas de ronda.

L'actuació comporta també la substitució dels carreus de pedra del pany del muralla mes afectades per l’erosió. Els estudis previs i el projecte executiu han estat dirigits pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, i les actuacions a realitzar preveuen un pressupost de  95.973,59 euros.

Aquest monument té l’origen a principi del segle XI, està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional i considerat com una de les fortificacions més importants de la contrada. Es troba situat a la part alta d’un turó des del qual antigament es controlaven dues importants vies de comunicació de la comarca: la via que connectava les terres de l’est de Lleida i la Segarra amb territoris centrals i la que enllaçava, de nord a sud, les terres del Solsonès i l’Alt Urgell amb un ramal de la Via Augusta.

El castell va ser completament restaurat entre els anys 2009 i 2011, amb unes obres finançades entre el fons de l'1% cultural del Ministeri de Foment, l’INCASOL i l'Ajuntament que van permetre recuperar l'estructura exterior del monument i fer-ne visitable l'interior.

El darrer tram del camí de ronda que envolta el castell havia estat ocupat per edificacions en mal estat de conservació que amagaven la base i els fonaments de les parets perimetrals del castell.  Es va observar un important descalçament a la base de muralla degut a l'erosió de la roca, raó per la qual l'any 2009 i en el marc dels treballs de restauració del castell es va reforçar un tram de muralla amb mur de formigó. Durant l’any 2022 es va prosseguir amb els treballs de reforç mitjançant la construcció d’un mur de formigó de calç que ofereix el recolzament a la muralla perdut per erosió de la roca.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 8 “Treball digne i creixement econòmic” i 11 “Ciutats i comunitats sostenibles“. Els 17 ODS van ser proclamats per l'assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l'agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n'assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d'acord amb aquests ODS.