Oferta pública d'ocupació de la Diputació de Barcelona

PAMO (Pla d'actuació en matèria d'ocupació) Inclou els seus organismes autònoms, entitats públiques, empresarials i consorcis.

Inclou places per accedir a la plantilla de personal funcionari de la Diputació, els seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials i consorcis.