Personal directiu

Podeu descarregar-vos el model genèric de sol·licitud d'admissió [pdf] a les diverses convocatòries, per tal de presentar-lo convenientment formalitzat

Convocatòries de personal directiu
Bases Denominació de la plaça Inici termini Finalització termini
PD-05/23 Director/a gerent/a del Consorci de Patrimoni de Sitges 04-09-23 03-10-23
PD-03/23 Gerent/a de l'Organisme Autònom Institut del Teatre 12-06-23 07-07-23
PD-02/23 Gerent/a de l'Organisme de Gestió Tributària 12-06-23 07-07-23
PD-01/23 Coordinador/a en matèria de Serveis Interns - Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 13-03-23 11-04-23
PD-02/21 Gerent/a de l'Organisme de Gestió Tributària 07-09-21 16-09-21
DG-01/21 Director/a general de l'Organisme Autònom Institut del Teatre 15-04-21 04-05-21
DG-01/20 Director/a general de l'Organisme Autònom Institut del Teatre 18-11-20 07-12-20
PD-11/20 Coordinador/a d'Estratègia Corporativa i Concertació Local 23-10-20 03-11-20
PD-10/20 Coordinador/a en matèria d'Espais Naturals 01-09-20 10-09-20
PD-09/20 Coordinador/a de l'Àrea d'Acció Climàtica 01-09-20 10-09-20
PD-08/20 Coordinador/a de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut 01-09-20 10-09-20
PD-07/20 Coordinador/a de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 01-09-20 10-09-20
PD-06/20 Coordinador/a de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 01-09-20 10-09-20
PD-05/20 Coordinador/a de l'Àrea de Cultura 01-09-20 10-09-20
PD-04/20 Coordinador/a de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 01-09-20 10-09-20
PD-03/20 Coordinador/a de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 01-09-20 10-09-20
PD-02/20 Director/a del Gabinet de la Presidència 01-09-20 10-09-20
PD-01/20 Coordinador/a General 01-09-20 10-09-20
PD-05/18 Coordinador/a de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports 06-11-18 15-11-18
PD-04/18 Coordinador/a de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 06-11-18 15-11-18
PD-03/18 Director/a del Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona 31-07-18 09-08-18
PD-02/18 Director/a general del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat (CCCB) 28-02-18 27-03-18
PD-01/18 Coordinador/a de l'Àrea d'Atenció a les Persones 15-03-18 26-03-18