Llocs altres administracions

Llocs altres Administracions
Denominació de la plaça Finalització 
Responsable de Suport Operatiu a l'Administració Electrònica - Consorci del Patrimoni de Sitges més informació
Tècnic/a Gestió de Museus (dos llocs) - Consorci del Patrimoni de Sitges més informació
Cap del Servei de Comunicació i Cultura Digital - Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona més informació
Tècnic/a Auxiliar d'Ús Públic - Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola més informació
Oficial de Produccions - Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona més informació
Cap d'Unitat de Guarderia - Consorci del Parc de la Serralada de Marina més informació
Tècnic/a Auxiliar d'Ús Públic - Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola més informació
Responsable tècnic/a de finances - Secció de Finances de la Subdirecció - Gerència CCCB més informació
Cap de l'Àrea de Comunicació i Màrqueting del subgrup A1 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona més informació
Cap de la Unitat de Recursos Humans i Organització dels subgrups A1/A2 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona més informació
Cap de la Unitat de Gestió de Col·leccions del subgrup A1 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona més informació
Cap de la Unitat de Sistemes d'Informació del subgrup A1 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona més informació
Plaça d’expert nacional en comissió de serveis (seconded national expert) per a un/a candidat/a amb coneixements d’economia del Departament de Llengua Espanyola de la DG Traducció de la Comissió Europea més informació
Tècnic/a mig - Gestió comptable - UPF mes informació
Analista d'impacte de projectes normatius de la Secretaria del Govern del Departament de la Presidència més informació
Secretari/ària directiu/iva del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona més informació
Tècnic/a Mig en Compres Públiques per la Secció de Subministraments, Equipaments i Serveis Generals del Servei d'Infraestructures i Patrimoni de la UPF més informació
Guarda forestal del Consorci del Parc del Foix més informació
Cap de la Secció d'Infraestructures i Producció Tècnica del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona més informació
Tècnic/a superior especialista en gestió cultural del Consorci del Patrimoni de Sitges més informació
Junior Project Manager de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) més informació
Tècnic/a mitjà/ana en gestió cultural del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona més informació
Responsable de projectes singulars del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona més informació
Tècnic/a superior especialista en gestió de la contractació del Consorci del Patrimoni de Sitges més informació
Tècnic/a superior en dret del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona més informació
Tècnic/a Superior en Recerca, adjunt/a a la direcció a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials. més informació
Cap de la Unitat de Recursos Humans del Consorci del Patrimoni de Sitges més informació
Cap del departament d'Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges més informació
1 lloc d'enginyer de monts qualificat del Servei de Medi Natural i Territori del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola més informació
Cap de Servei d'Espai Públic de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

més informació

1 lloc de responsable tècnic jurídic en contractació o responsable tècnica jurídica en contractació de l'Oficina de Contractació del Parlament de Catalunya més informació
1 lloc de responsable de fiscalització (grup A, subgrup A1, nivell13), de l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament de Catalunya més informació