Lliure designació

Podeu descarregar-vos el model genèric de sol·licitud d'admissió [pdf] a les diverses convocatòries, per tal de presentar-lo convenientment formalitzat

 

Convocatòries de lliure designació obertes a personal funcionari d'altres administracions públiques