Oferta extraordinària d'estabilització 2022

 
Bases Denominació lloc de treball Tipus accés

Inclou places reservades a persones amb discapacitat

Termini Estat

01CMO/22

T.S. Arquitectura-enginyeria-arquitecte/a

CM

--- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos 
 

Resultats proves de castellà

Resultats proves de català

Barem de mèrits

01CMO/22 CO

Resultats proves de castellà

Resultats proves de català

02CMO/22

T.S. Arquitectura-enginyeria-enginyer/a de camins, canals i ports CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos 

Resultats proves de català

Barem de mèrits

Llista provisional proposta de nomenaments com a personal funcionari

02CMO/22 CO

Resultats proves de català

03CM/22 T.S. Arquitectura-enginyeria-enginyer/a del territori CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos 

 

Resultats proves de català

Barem de mèrits

 

04CM/22 T.S. Arquitectura-enginyeria-enginyer/a forestal CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos 

Barem de mèrits

05CO/22 T.S. Arquitectura-enginyeria-enginyer/a industrial CO SI Del 14/11/22 al   13/12/22 ambdós inclosos

 

Conv. prova català

 

06CM/22 T.S. en ciències-tècnic/a de laboratori químic/microbiològic CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

07CM/22 T.S. en ciències-T.S. gestió del medi natural CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

08CMO/22

T.S. en ciències-tècnic/a en l'àmbit de la gestió del medi ambient CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

08CMO/22 CO

 

Resultats proves de català

 

09CMO/22 T.S. -Tècnic/a en l'àmbit del medi ambient CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

09CMO/22 CO

Resultats proves de català

10CM/22 T.S. Arquitectura-enginyeria-tècnic/a en la gestió de l'àmbit del medi ambient CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

 

Resultats proves de català

Barem de mèrits

11CMO/22 T.S. en medicina-metge/essa-medicina general CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

Llista provisional proposta de nomenaments com a personal funcionari

11CMO/22 CO

Resultats proves de català

12CM/22 T.S. en farmàcia-tècnic/a en farmàcia CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Llista provisional proposta de nomenaments com a personal funcionari

13CMO/22 T.S. d'informació-redactor/a CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

13CMO/22 CO

Resultats proves de català

14CO/22 T.S. d'informació-tècnic/a en imatge i comunicació CO --- Del 14/11/22 al   13/12/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

15CM/22 T.S. en psicologia/sociologia-psicòleg/òloga clínic/a CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

16CMO/22

T.S. en economia-economista CM SI Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

  CO ---

Resultats proves de català

17CMO/22

T.S. dret-tècnic/a en dret local CM SI Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

17CMO/22 CO ---

 

Resultats proves de català

 

18CM/22 T.S. dret-tècnic/a en funció pública i relacions laborals CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

19CM/22 T.S. dret-tècnic/a en dret urbanístic i del medi CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

20CO/22 T.S. dret-tècnic/a en cooperació local CO --- Del 14/11/22 al   13/12/22 ambdós inclosos

 

Conv. prova català

 

21CMO/22 T.S. en documentació-tècnic/a en documentació
 
CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

21CMO/22 CO ---

Resultats proves de català

22CM/22 T.S. en educació física-tècnic/a en esports CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

23CM/22 T.S. en educació-professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit de llengua i cultura catalana CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

24CM/22 T.S. en educació-professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit de llengua i cultura estrangeres (anglès i alemany) CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

Llista provisional proposta de nomenaments com a personal funcionari

25CM/22 T.S. en educació-professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit de cultura i història CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

26CMO/22 T.S. en educació-professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit d’art i creació CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

26CMO/22 CO

 

27CM/22 T.S. en educació-professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit de música o arts escèniques (música) CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

Llista provisional proposta de nomenaments com a personal funcionari

28CM/22 T.S. d'educació-tècnic/a en educació CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

 

Resultats proves de català

Barem de mèrits

29CM/22 T.S. -tècnic/a en educació CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

30CM/22 T.S. en lletres-tècnic/a en geografia CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

31CM/22 T.S. d'informàtica-tècnic/a d’informàtica CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

32CO/22 T.S. -tècnic/a superior informàtica en l’àmbit de la gestió tributària CO SI Del 14/11/22 al   13/12/22 ambdós inclosos

 

Conv. prova català

 

33CM/22 T.S. -tècnic/a en joventut CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

34CMO/22 T.S. -tècnic/a en salut pública CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

34CMO/22 CO

Resultats proves de català

35CM/22 T.S. -tècnic/a de gestió de polítiques socials CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

 

Resultats proves de català

Barem de mèrits

36CM/22 T.S. -tècnic/a en l’àmbit de la gestió de l’ús públic d’espais naturals CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

37CMO/22 T.S. -tècnic/a de programes europeus i solidaritat CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

37CMO/22 CO

Resultats proves de català

38CMO/22 T.S. -tècnic/a de programes de promoció econòmica i ocupació CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

38CMO/22 CO

 

Conv. prova català

 

39CM/22 T.S. -tècnic/a de gestió museística CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

40CM/22 T.S. -tècnic/a en l’àmbit de la cooperació local CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

41CM/22 T.S. -tècnic/a en gestió de la comunicació CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

 

Resultats proves de català

Barem de mèrits

42CM/22 T.S. -tècnic/a d’organització i processos de gestió CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

43CMO/22 T.S. -tècnic/a de polítiques públiques CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

43CMO/22 CO

 

Resultats proves de català

 

44CM/22 T.S. -tècnic/a en la gestió turística CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

45CMO/22 T.S. -tècnic/a en gestió de la contractació CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

45CMO/22 CO

Resultats proves de català

46CM/22 T.S. -tècnic/a de gestió de publicacions CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

47CM/22 T.S. d'informació-tècnic/a de gestió de publicacions CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

48CO/22 T.S. -tècnic/a gestió publicacions en l’àmbit de serveis culturals CO --- Del 14/11/22 al   13/12/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

49CM/22 T.S. -tècnic/a de producció editorial CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

50CMO/22 T.S- tècnic/a de gestió de la participació ciutadana CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

50CMO/22 CO

Resultats proves de català

51CMO/22 T.S. -tècnic/a de comerç CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits 

51CMO/22 CO

Resultats proves de català

52CMO/22 T.S. -tècnic/a en correcció lingüística CM -- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

52CMO/22 CO

Resultats proves de català

53CM/22 T.S. -tècnic/a de gestió publicitària CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

54CO/22 T.S. -tècnic/a d’arxivística CO --- Del 14/11/22 al   13/12/22 ambdós inclosos

 

Conv. prova català

 

55CO/22 T.S. -tècnic/a gestió de patrimoni CO --- Del 14/11/22 al   13/12/22 ambdós inclosos

 

Conv. prova català

 

56CMO/22 T.S. -tècnic/a de gestió de cultura CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

56CMO/22 CO

Resultats proves de català

 

57CM/22 T.S. de cultura -tècnic/a de gestió cultura CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

58CMO/22 T.S. -tècnic/a en gestió i recaptació CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

58CMO/22 CO

Resultats proves de català

59CMO/22 T.S. -tècnic/a superior en assessoria jurídica  CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

 

Resultats proves de català

Barem de mèrits

59CMO/22 CO

 

Resultats proves de català

 

60CO/22 T.S. -tècnic/a en gestió de la contractació CO --- Del 14/11/22 al   13/12/22 ambdós inclosos

 

Conv. prova català

 

61CO/22 T.S. -tècnic/a de prevenció de riscos laborals CO --- Del 14/11/22 al   13/12/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

 

62CMO/22 T.S. recursos humans -tècnic/a de prevenció de riscos laborals CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

62CMO/22 CO

Resultats proves de català

63CMO/22 T.S. recursos humans-tècnic/a de recursos humans CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

63CMO/22 CO

Resultats proves de català

64CMO/22 T.M. arquitectura-enginyeria-arquitecte/a tècnic/a CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

64CMO/22 CO

Resultats proves de català

65CMO/22 T.M. arquitectura-enginyeria-enginyer/a tècnic/a industrial CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

65CMO/22 CO

Resultats proves de català

66CM/22 T.M. arquitectura-enginyeria-enginyer/a tècnic/a d’obres públiques CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

67CM/22 T.M. arquitectura-enginyeria-enginyer/a tècnic/a del territori CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

68CM/22 T.M. arquitectura-enginyeria-enginyer/a tècnic/a forestal CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

69CM/22 T.M. arquitectura-enginyeria-enginyer/a tècnic/a agrícola CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

70CM/22 T.M. arquitectura/enginyeria-tècnic/a de sistemes d’informació territorial CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

71CM/22 T.M. arquitectura/enginyeria -tècnic/a en l’àmbit de la gestió de l'ús públic d'espais naturals CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

72CMO/22 T.M. en sanitat-infermer/a CM SI Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

72CMO/22 CO ---

Resultats proves de català

73CM/22 T.M. en sanitat-fisioterapeuta CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

74CMO/22 T.M. bibliologia-bibliotecari/ària CM SI Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

74CMO/22 CO ---

Resultats proves de català

75CM/22 T.M. bibliologia-bibliotecari/ària en l’àmbit dels recursos humans CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

76CM/22 Terapeuta ocupacional CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

77CM/22 T.M. empresarials CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

78CM/22 T.M. de treball social-treballador/a social CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

79CM/22 T.M. Educador/a CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

80CMO/22 T.M. d'educació-professor/a d’ensenyament no formal en l'àmbit de tecnologies CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

80CMO/22 CO

Resultats proves de català

81CM/22 T.M. d'educació-professor/a d’ensenyament no formal en l'àmbit de disseny de moda CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

82CMO/22 T.M. informàtica-tècnic/a informàtica CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

82CMO/22 CO

Resultats proves de català

83CM/22 T.M. especialista-tècnic/a d’arxivística CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

84CMO/22 T.M. especialista-tècnic/a de gestió de polítiques socials CM SI Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

84CMO/22 CO ---

Conv. prova català

85CM/22 T.M. gestió-tècnic/a de gestió de polítiques socials CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

86CM/22 T.M. especialista-tècnic/a en l’àmbit de la gestió de l’ús públic d’espais naturals CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

87CM/22 T.M. especialista-tècnic/a de gestió de cultura CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

88CM/22 T.M. especialista-tècnic/a en gestió turística CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

89CM/22 T.M. especialista-dietista CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Resultats proves de castellà

Barem de mèrits

90CM/22 T.M. especialista-tècnic/a d’organització i processos de gestió CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

91CMO/22 T.M. gestió-tècnic/a d’organització i processos de gestió CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

91CMO/22 CO

Resultats proves de català

92CM/22 T.M. especialista-tècnic/a de gestió de polítiques públiques CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

93CM/22 T.M. gestió-tècnic/a de gestió de polítiques públiques CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

94CM/22 T.M. especialista-tècnic/a de gestió de comunicació CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

95CMO/22 T.M. especialista-tècnic/a de gestió de publicacions CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

95CMO/22 CO

Resultats proves de català

96CMO/22 T.M. especialista-tècnic/a de sistemes d’informació territorial CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

96CMO/22 CO

Resultats proves de català

97CMO/22 T.M. especialista-tècnic/a en consum CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

97CMO/22 CO

Resultats proves de català

98CMO/22 T.M. especialista-tècnic/a en salut pública CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

98CMO/22 CO

Conv. prova català

99CM/22 T.M. especialista-tècnic/a mitjà/ana en qualitat i gestió acadèmica CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

100CO/22 T.M. especialista-tècnic/a mitjà/ana de gestió acadèmica CO --- Del 14/11/22 al   13/12/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

101CM/22 T.M. -tècnic/a mitjà/ana especialista en l’àmbit de la inspecció tributària CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

102CO/22 T.M. -tècnic/a mitjà/ana en l’àmbit de la gestió tributària CO --- Del 14/11/22 al   13/12/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

103CMO/22 Tècnic/a gestió recursos humans CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

103CMO/22 CO

Resultats proves de català

104CM/22 T.M. especialista-tècnic/a gestió recursos humans CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

105CMO/22 T.M -tècnic/a de gestió recursos humans en l’àmbit de la gestió tributària CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

105CMO/22 CO

Resultats proves de català

106CM/22 Tècnic/a gestió de recursos humans- tècnic/a mitjà/ana prevenció de riscos laborals CM --- Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

107CM/22 Tècnic/a gestió de recursos humans-tècnic/a en selecció i desenvolupament CM SI Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

108CMO/22 Tècnic/a mitjà/ana de gestió CM SI Del 24/10/22 al 21/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

108CMO/22 CO ---

Conv. prova català

109CM/22 Tècnic/a auxiliar de farmàcia CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

110CM/22 Tècnic/a auxiliar d’atenció a la dependència CM SI Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

111CM/22 Tècnic/a auxiliar arquitectura/enginyeria-tècnic/a auxiliar de vies locals CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

112CM/22 Tècnic/a auxiliar d'educació-professor/a d’ensenyament no formal en l'àmbit de cuina CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

113CM/22 Tècnic/a auxiliar d'educació-professor/a d’ensenyament no formal en l'àmbit de puntes i brodat CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

114CM/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar de control ambiental local CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

115CM/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar de laboratori de medi ambient CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

116CMO/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar operador/a fotogramètric CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

116CMO/22 CO

Resultats proves de català

117CMO/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar biblioteconomia-conductor/a bibliobús CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

117CMO/22 CO

Resultats proves de català

118CM/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar de plans d’emergència d'incendis forestals CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

119CM/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar de relacions externes CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

120CM/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar de padró CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

121CM/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar toxicomanies CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

122CO/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar multimèdia CO --- Del 21-11-22 al   20-12-22 ambdós inclosos

Conv. prova català

123CMO/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar de publicacions CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

123CMO/22 CO

Resultats proves de català 

124CMO/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar audiovisuals CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

124CMO/22 CO

Resultats proves de català

125CM/22 Tècnic/a auxiliar especialista-Tècnic/a auxiliar de relacions laborals CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

126CM/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar d’informàtica CM SI Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

127CM/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar de vies locals CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

128CO/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar en l’àmbit de la gestió d'espais escènics CO --- Del 21/11/22 al   20/12/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

129CM/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar especialista d'apostes CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

130CM/22 Tècnic/a auxiliar especialista-tècnic/a auxiliar especialista d'instal·lacions d'apostes CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

131CM/22 Tècnic/a auxiliar-Tècnic/a auxiliar biblioteconomia i documentació CM SI Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

132CMO/22 Tècnic/a auxiliar d’informàtica CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

132CMO/22 CO

Conv. prova català

133CM/22 Oficial/a especial d'instal·lacions-oficial/a especial manteniment instal·lacions mediambientals i presa de mostres CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

134CMO/22 Oficial/a especial cuina-oficial/a especial cuiner/a CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

134CMO/22 CO

Conv. prova català

135CMO/22 Administratiu/iva de gestió i recaptació-agent tributari CM SI Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

135CMO/22 CO ---

Resultats proves de català

136CMO/22 Auxiliar administratiu/iva CM SI Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

136CMO/22 CO SI

Resultats proves de català

137CM/22 Auxiliar de gestió i recaptació-agent de gestió tributari/ària CM SI Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

138CM/22 Tècnic/a auxiliar sanitat-auxiliar infermeria CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

139CM/22 Tècnic/a auxiliar sanitat-auxiliar geriatria CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

140CM/22 Guarda forestal CM SI Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

141CM/22 Mestre-capatàs-auxiliar de protocol CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

142CMO/22 Oficial/a d’obres públiques CM SI Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

142CMO/22 CO ---

Resultats proves de català

143CMO/22 Oficial/a de manteniment d'instal·lacions-oficial/a d'instal·lacions CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

143CMO/22 CO

Resultats proves de català

144CMO/22 Oficial/a de serveis CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

144CMO/22 CO

Conv. prova català

145CO/22 Oficial/a de serveis-oficial/a d’instal·lacions CO --- Del 21/11/22 al   20/12/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

146CM/22 Oficial/a de vehicles-oficial/a conductor/a de serveis logístics CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

147CM/22 Oficial/a manteniment forestal CM SI Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Resultats proves de castellà

Barem de mèrits

148CMO/22 Oficial/a fuster/a CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

148CMO/22 CO

Resultats proves de català

149CM/22 Oficial/a cuiner/a CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

150CM/22 Auxiliar de cuina CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

 

Conv. prova català

 

151CM/22 Oficial/a reproducció gràfica CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

152CM/22 Oficial/a jardiner/a CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

153CMO/22 Oficial/a de magatzem CM SI Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

 

Conv. prova català

 

153CMO/22 CO ---

 

Conv. prova català

 

154CO/22 Oficial/a mecànic/a i construccions metàl·liques CO --- Del 21/11/22 al   20/12/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

155CMO/22 Oficial/a paleta CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

155CMO/22 CO

Resultats proves de català

156CM/22 Oficial/a pintor CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

157CMO/22 Oficial/a telefonista-oficial/a telefonista recepcionista CM SI Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

157CMO/22 CO ---

Conv. prova català

158CMO/22 Oficial/a manteniment de vehicles CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Barem de mèrits

158CMO/22 CO

Conv. prova català

159CMO/22 Subaltern/a-auxiliar de suport CM SI Del 07/11/22 al   02/12/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

159CMO/22 CO ---

Conv. prova català

160CM/22 Subaltern/a-subaltern/a de parcs naturals CM --- Del 07/11/22 al   02/12/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

161CM/22 Ajudant/a d'obres-ajudant/a de paleta CM --- Del 07/11/22 al   02/12/22 ambdós inclosos

Resultats proves de català

Barem de mèrits

162CM/22 Ajudant/a de serveis CM --- Del 07/11/22 al   02/12/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

Conv. prova castellà

163CM/22 Operari/ària de serveis CM SI Del 07/11/22 al   02/12/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

Conv. prova castellà

164CM/22 Operari/ària de serveis-operari/ària de serveis logístics CM SI Del 07/11/22 al   02/12/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

Conv. prova castellà

168CM/22 Oficial/a manteniment de vehicles-oficial/a de manteniment CM --- Del 31/10/22 al 28/11/22 ambdós inclosos

Conv. prova català

Subrogació de la Diputació de Barcelona en la convocatòria extraordinària d’estabilització del personal del Consorci del Parc del Foix

AVÍS IMPORTANT

Subrogació de la Diputació de Barcelona en la convocatòria extraordinària d’estabilització del personal del Consorci del Parc del Foix

Amb motiu de la dissolució del Consorci del Parc del Foix, ratificada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 27 d’abril de 2023 (Acord 98/23), la Diputació de Barcelona s’ha subrogat, amb efecte d’1 de maig de 2023, en els béns i obligacions del Consorci del Parc de Foix.

Aquesta subrogació, ha comportat, entre d’altres, l’assumpció per part d’aquesta corporació de la tramitació amb efectes d’1 de maig de 2023 i sense solució de continuïtat, de la convocatòria extraordinària d’estabilització del personal del Consorci del Parc del Foix, aprovada per decret de la seva Presidència de data 24 de maig de 2022 (Dec.núm.44/22), compresa per 1 plaça de subaltern (del grup de classificació Agrupacions Professionals, categoria BE, codi CMFoix 01/2022) i per 1 plaça de guarda forestal (del subgrup de classificació C2, categoria IC, codi CMO-Foix02/2022)-

A tal efecte, tota la publicitat prevista en les bases generals i específiques que regulen la convocatòria extraordinària d’estabilització del Consorci del Parc del Foix, es realitzarà, a més a més de en els mitjans ja previstos en les susdites bases, al Tauler d’edictes electrònic de la Diputació de Barcelona, en el Tauler d’anuncis de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans (c. Minerva, 4, planta baixa, Barcelona), així com, es podran consultar a la pàgina web de la Diputació de Barcelona. A tots els efectes, la publicació dels diferents anuncis en el Tauler d’edictes electrònic de la Diputació de Barcelona determina l’inici del còmput de terminis, mentre que qualsevol altra publicació en Taulers d’anuncis de la corporació diferents de l’esmentat o la difusió a través de la pagina web de la Diputació de Barcelona tenen caràcter complementari.

Més informació

 

 
Bases Denominació lloc de treball Tipus accés

Inclou places reservades a persones amb discapacitat

Termini Estat
CM-FOIX- 01/2022 Subaltern/a - subaltern/a-parcs naturals CM --- Del 23/12/2022 al 23/01/2023 ambdós inclosos 

 

 

 

CMO-FOIX-02/2022 Guarda forestal - guarda forestal CO --- Del 23/12/2022 al 23/01/2023 ambdós inclosos