Beques de col·laboració de la Diputació de Barcelona

Inclou els seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials i consorcis

 

Convocatòries obertes

 
Bases Denominació de la beca Inici termini Finalització termini
B-02/23 Subsecció de la Comunitat de Recursos Humans (CORH) 22/08/2023 19/09/2023

Convocatòries en curs

 
Bases Denominació de la beca Termini Estat
B-01/23 Formació Professional Dual 6/07/2023

Resolució convocatòria