Butlletí Territori i Ciutat

 

N. 77, març 2023

Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona

N. 76, desembre 2022

Eines de gestió i control econòmic per a la renovació dels paviments municipals
Òscar Inglada, Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona

N. 75, juny 2022

L’aplicació de descàrregues d’informació geogràfica de la IDEBarcelona
Antonio F. Rodríguez, expert en Infraestructures d’Informació Geogràfica

N. 74, març 2022

Eina per avaluar els determinants de salut a l'Espai Públic
Marta Viada Pagès, Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona

N. 73, novembre 2021

La IDEBarcelona com a instrument per donar resposta a les necessitats i obligacions de l’administració local
Josefina Saez Burgaya, Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, Diputació de Barcelona

N. 72, juny 2021

L'exposició virtual "El Romànic del temps d'Oliba. Castells, esglésies i monestirs restaurats per la Diputació de Barcelona"
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local,  Diputació de Barcelona

N. 71, març 2021

Com millorar la resiliència dels nostres municipis enfront esdeveniments imprevistos
Laura Guerrero Bernaus, Servei d'Equipaments i Espai Públic, Diputació de Barcelona

N. 70, novembre 2020

Per què necessitem espais verds més que mai?
Mark Nieuwenhuijsen, ISGlobal

Els espais públics i la salut a la ciutat postpandemia
Jordi Honey-Rosés, ISGlobal

N. 69, juny 2020

La crisi de la COVID-19: Una oportunitat per millorar les ciutats en curt i llarg termini?
Mark Nieuwenhuijsen, ISGlobal

N. 68, maig 2020
Número especial COVID-19

Suport tècnic en gestió de cementiris
Montserrat Montalbo Todolí, Servei d'Equipaments i Espai Públic, Diputació de Barcelona

SITMUN, col·laborem en la gestió dels cementiris #COVID 19
Josefina Saez Burgaya, Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, Diputació de Barcelona

N. 67, març 2020

Datos abiertos geográficos: la licencia de uso es necesaria
Francisco J. Lopez-Pellicer, Universidad de Zaragoza
Josefina Saez Burgaya, Diputació de Barcelona

N. 66, desembre 2019

Equipaments nZEB, un objectiu assolible
Eulàlia figuerola Ferrer, arquitecta especialista en bioclimatisme i eficiència energètica

N. 65, abril 2019

A què ens obliga la Directiva Inspire el 2020
Josepa Lleida Solà, cap de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, Diputació de Barcelona

 

Números anteriors Butlletí Territori i Ciutat

Si esteu interessats en consultar els butlletins entre els anys 2001 i 2018 podeu contactar-nos mitjançant el correu: s.equipamentsep@diba.cat

N. 64, desembre 2018
Preservació de la Geoinformació digital
Dolors Barrot, Carme Montaner, Maria Pla. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

N. 63, juliol de 2018
Número especial: Directrius per a la gestió de l'arbrat urbà a l'espai públic. Divulgació i comunicació

N. 62, maig de 2018
Especial protecció de dades

N. 61, març de 2018
Actuacions a la torre del castell de Vilademàger a la Llacuna
José Luis Sanz Botey,  Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona 

Restauració de la coberta i consolidació dels murs de l'església de Sant Climent de la Torre de Foix, Guardiola de Berguedà
Arcadio Arribas Arroyo,  Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona 

Accessibilitat i patrimoni. Recuperació de la torre del castell de Merola i nou accés al centre històric de Gironella
Carles Enrich,  arquitecte 

N. 60, juliol de 2017
Aplicación a la geoinformación del Reglamento General de Protección de Datos
Efrén Díaz Díaz, advocat especialista en Dret Administratiu i Geoespacial, Bufete Mas y Calvet 

N. 59, abril de 2017
5 reptes per a la planificació urbanística d'entorns urbans saludables
Lorena Perona,  Servei d'Urbanisme. Diputació de Barcelona 

Aplicació de l'avaluació d'impacte en salut al Pla Director de l'espai públic de Collbató
Eloi Juvillà,  Servei d'Equipaments i Espai Públic. Diputació de Barcelona 

N. 58, novembre de 2016
Dissenyar les ciutats pensant en la salut i el benestar de les persones
Marcus Grant, Director de Environmental Stewardship for Health (Bristol, Anglaterra) i assessor expert de l'OMS per al projecte Ciutats Saludables 

N. 57, maig de 2016
Junts fem Barri, programa participatiu per millorar l'espai públic de Gavà. Camí cap a un urbanisme social
Fidel Vázquez Alarcón, Director de serveis de Ciutat i Territori, Ajuntament de Gavà 

N. 56, desembre de 2015
Salud y movilidad urbana
David Rojas-Rueda, Investigador del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), ISGlobal 

N. 55, setembre de 2015
Pobresa energètica i salut: la importància d'intervenir a escala local
Lluís Camprubí, Investigador del projecte SOPHIE, Agència de Salut Pública de Barcelona i CIBERESP 

N. 54, març de 2015
La Cartografia d'adreces oficial i actualitzada: una necessitat
Josepa Lleida Solà, Oficina de Cartografia i SIG Local de la Diputació de Barcelona 

N. 53, juliol de 2014
El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. 100 anys a l'avantguarda de la restauració monumental
Joan Closa Pujabet, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona 

N. 52, febrer de 2014
El tractament de l'espai públic: passat, present i futur
Ània Pluma, Servei d''Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona 

N. 51, juliol de 2013
L'organització de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials
M. Assumpció Pujol, Miquel Àngel Manzano i Eloi Juvillà Ballester, Diputació de Barcelona 

N. 50, abril de 2013
El nou Cercador d'arbrat viari: una eina per a la millora del verd públic urbà
Montse Reus, Servei d''Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona  

N. 49, novembre de 2012
L'arbrat urbà, recurs de futur
Josep Selga, biòleg especialista en arboricultura 

N. 48, abril de 2012
El Catàleg de serveis i activitats locals del Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona
Servei d''Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona 

N. 47, desembre de 2011
Els Estudis de Programació: una eina per millorar l'inversió en obra pública
Albert Ruiz de Villa. Tècnic assessor del Servei d''Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona 

N. 46, juny de 2011 
Urbanisme i participació 
David Mongil Juárez. Geògraf del Servei de Planificació d'Habitatge i Millora Urbana. Diputació de Barcelona

N. 45, novembre de 2010
Informació territorial i dinàmiques urbanes 
Josepa Lleida Solà. Arquitecta. Cap de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG local. Diputació de Barcelona

N. 44, octubre de 2010
Suport de la Diputació de Barcelona per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica en baixa tensió 
Diego Zamora, Enginyer de Camins, Canals i Ports i Cèlia Guillot, Tècnica en Dret del Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona

N. 43, juny de 2010
L'ecodisseny aplicat al mobiliari urbà de la Diputació de Barcelona. La nova paperera de plàstic reciclat 
Montserrat Reus. Tècnica gestora del SEEP

N. 42, gener de 2010
El Pla Director d'Equipaments: pensar avui les inversions de demà 
Montse Montalbo i Todolí. Arquitecta. Tècnica gestora de projectes del SEEP

N. 41, maig de 2009
L'eficiència energètica serà la nova font d'energia per la il·luminació. El RD 1890/2008, Reglament d'eficiència energètica en l'enllumenat exterior 
Lluís Ferrero i Andreu. President de TECNICAT

N. 40, febrer de 2009
La utilitat de la infraestructura de dades espacials (IDE) per a la modelització i la planificació de la ciutat i del territori. La IDEBarcelona i l'aplicatiu municipal 
Jordi Bertrán Castellví. Coordinador de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona

N. 39, gener de 2009
Avantprojecte de Pla territorial metropolità de Barcelona 
Martí Domènech i Montagut, arquitecte. Coordinador de l´Àrea d´Espais Naturals de la Diputació de Barcelona

N. 38, setembre de 2008
Verd urbà de baix consum d´aigua 
Montse Reus Martí, Tècnica gestora de projectes de l'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures de la Diputació de Barcelona

N. 37, juliol de 2008
El disseny de l´espai públic: ciutats més segures per a la vida quotidiana 
Ània Pluma Vilanova, responsable d'Espai Públic de l'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures de la Diputació de Barcelona

N. 36, març de 2008
La nova Llei de contractes del sector públic 
José Luis Martínez-Alonso Camps, director dels Serveis de Secretaria de la Diputació de Barcelona i professor associat de la Universitat de Barcelona

N. 35, octubre de 2007
L´habitatge a l´ordenació urbanística: nous enfocaments per a noves circumstàncies
Juli Esteban. Arquitecte, autor del llibre L'ordenació urbanística: conceptes, eines i pràctiques

N. 34, juliol de 2007
El projecte europeu DEEP: eines d'eficiència energètica municipal 
Montserrat Reus. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 33, abril de 2007
Dissenyar l'espai públic per a la vida quotidiana 
Eloi Juvillà i Ballester. Responsable d'equipaments. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 32, febrer de 2007
Barris millors per a tothom.Els Projectes d'Intervenció Integral de la Llei de Barris i la perspectiva de gènere 
Judith Albors , tècnica assessora de la millora urbana de l'Institut d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Locals de la Diputació de Barcelona

N. 31, novembre de 2006
La mobilitat local 
Vicenç Izquierdo Camón, cap del Servei i Hugo Moreno Moreno, cap de la Subsecció de Mobilitat, del Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona

N. 30, setembre de 2006
Obra feta: La biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Ània Pluma. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 29, juny de 2006
Jocs per a tothom, nous elements de mobiliari urbà per als municipis de la província de Barcelona 
Sergi Comellas. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 28, abril de 2006
El disseny d'equipaments sostenibles 
Eloi Juvillà Ballester. Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Programació. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 27, febrer de 2006
El Pla Director de Serveis: una eina de gestió municipal 
Marcos de Francisco. Cap de la Unitat de Gestió de Projectes Executius. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 26, novembre de 2005
El projecte Europeu DEEP: Criteris d'Eficiència Energètica per als Edificis Públics 
Montserrat Reus. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 25, setembre de 2005
Moure´s per l´espai públic: l´accessibilitat en primera persona 
Josep M. Valls. Periodista i autor del llibre

N. 24, juny de 2005
El Projecte SITMUN. Un nou sistema d'informació territorial municipal 
Carlos Zañartu. Cap de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

Especial, abril de 2005
Número especial. Abril de 2005. Jornades Urbanisme i gènere. Una visió necessària per a tothom 

N. 23, febrer de 2005
Les urbanitzacions residencials a Catalunya: diagnosi actual i propostes de futur 
Marcos de Francisco. Cap de la Unitat de Gestió de Projectes Executius. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 22, novembre de 2004
L'avaluació del Centre Costa i Font de Taradell 
Eloi Juvillà i Ballester. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 21, setembre de 2004
La forma de l'espai col·lectiu 
Oriol Bohigas. Arquitecte

N. 20, setembre de 2004
La millora de les infraestructures urbanes municipals 
Josep Solé. Cap de l'L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 19, maig de 2004
L'avaluació d'equipaments públics: eina per a la millora de la gestió dels equipaments i de la presa de decisions d'inversió 
Montserrat Reus i Martí. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 18, març de 2004
Perspectiva de gènere en el disseny de les nostres ciutats 
Isabela Velázquez. Arquitecta urbanista i membre del Col·lectiu de Dones Urbanistes

N. 17, gener de 2004
Per què el planejament avui? 
Francesco Indovina. Professor d´Anàlisi de sistemes urbans i territorials. Universitat IUAV de Venècia

N. 16, novembre de 2003
L'accessibilitat, quelcom més que disseny per a tothom 
Xavier Garcia-Milà i Lloveras, Arquitecte

N. 15, setembre de 2003
Enllumenat públic sostenible: l´experiència de Cornellà de Llobregat 
Lluís Ferrero. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 14, juny de 2003
Els Concursos de projectes amb intervenció de jurat
Carles Anglada i Casas. Coordinador de l'Àrea de Cooperació de la Diputació de Barcelona

N. 13, abril de 2003
Planejament urbanístic: de la controvèrsia a la renovació 
Antonio Font. Catedràtic del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya

N. 12, febrer de 2003
Sostenibilitat i urbanisme: reflexions des de Barcelona
Juli Esteban i Noguera. Director del Gabinet d'Estudis Urbanístics de l'Ajuntament de Barcelona

N. 11, desembre de 2002
La gestió integrada de projectes (Project Management) 
Àngel Llobet, Jaume Casanovas. Enginyeria i Gestió d´Infraestructures SL (EGI)

N. 10, octubre de 2002
El Pla Director en la gestió de l´abastament d´aigua 
Marcos de Francisco de Arriba. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 9, juliol de 2002
Un nou perfil professional per a la gestió de les platges 
L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures. Diputació de Barcelona

N. 8, maig de 2002
Millorar els equipaments públics: l'Avaluació del Rendiment Operatiu com a eina
Toni Pérez. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures.

N. 7, març de 2002
La regulació de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació des dels municipis 
Àngels Palacio i Montse Escudé. Institut de Gestió Urbanística i Activats Locals (IGUAL).

N. 6, gener de 2002
La protecció del cel a Catalunya. Apunts sobre la Llei 6/2001 de contaminació lumínica 
Lluís Ferrero i Andreu. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 5, novembre de 2001
El Decret i mapa d´implantació de l´energia eòlica a Catalunya: repercussions en els municipis
Marcos de Francisco de Arriba. L'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures

N. 4, setembre de 2001
Què és la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
Ma. Eugènia Andreu, Laia Claverol. Oficina de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Diputació de Barcelona

N. 3, juny de 2001
Planejament urbanístic per al segle XXI. L´experiència recent de Catalunya 
Antoni Font. Catedràtic d'urbanisme de l' ETSAV

N. 2, abril de 2001
En defensa de la urbanitat 
Oriol Bohigas, arquitecte

N. 1, febrer de 2001
Els costos econòmics i ambientals del servei d'enllumenat públic
Lluís Ferrero i Andreu. Director del programa d'espai públic

 

Subscripció al Butlletí

Política de privacitat 
 

Text per identificar Refresca CAPTCHA