Documentació a presentar pels membres electes

 

El personal electe haurà d'aportar abans de prendre possessió del càrrec la documentació que es detalla a continuació.

En aquest apartat trobareu les indicacions a seguir i els models de documents.

  • Indicacions sobre la documentació que ha de presentar el personal electe de la Diputació de Barcelona.

Documentació a presentar: