24/11/2022 13:07 h. - EDGAR MATA ROCA

La Diputació de Barcelona acabarà el mandat amb un pressupost rècord per al 2023 que superarà els 1.200 milions d’euros

  • El 83% del pressupost va dirigit a actuacions adreçades als governs locals de la província i la seva ciutadania
  • La corporació preveu destinar 100 milions d’euros perquè els governs locals puguin pal·liar en els pressupostos l’increment de despeses i ampliar el nombre d’instal·lacions municipals que comptin amb energies renovables
     

 

La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous el seu projecte de pressupostos per a l’any 2023. La corporació disposarà per a l’any vinent de 1.241,88 milions d’euros, resultant de la suma dels ingressos totals previstos (1.087,43 milions d’euros, pressupost que s’ha aprovat avui) i una partida addicional (154,4 milions d’euros) provinent del romanent líquid de tresoreria. Suposa un augment del 4,28% respecte l’any 2022.

 

Durant la roda de premsa prèvia al ple, la presidenta de la Diputació, Núria Marín, ha destacat que «moltes de les coses que hem pogut fer a la Diputació ha estat gràcies a les bones decisions que s’han pres des del Govern d’Espanya i les institucions europees».

Els comptes mantenen l’equilibri pressupostari entre ingressos i despeses i no presenten dèficit. Això es deu a la voluntat de la Diputació de mantenir la situació de solvència econòmica i financera que sempre han caracteritzat la institució, que des del 2020 compta amb un endeutament 0. En aquest sentit, la vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, ha volgut «reafirmar i posar en valor la situació financera de la Diputació de Barcelona».

El projecte de pressupost per a l’any 2023 és l’últim que s’aprovarà durant aquest mandat i, per tant, suposa la consolidació d’un conjunt de línies de suport i no pas l’inici de noves actuacions. És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona manté intacte el suport a les necessitats de caràcter social dels habitants de la província, per evitar que ningú es quedi enrere en aquest context econòmic d’incertesa que preveu una possible recessió. Marín, que ha recordat que aquest mandat ha estat marcat pel temporal glòria i la crisi provocada per la COVID-19 i la guerra d’Ucraïna, ha assegurat que «ha estat un mandat realment complex, difícil». És per aquest motiu que la presidenta ha definit el pressupost d’aquest 2023 com «una carta de navegació ambiciosa i realista».

Així mateix, aquests pressupostos refermen la Diputació com a institució capdavantera a l’hora de donar suport i de cooperar amb els governs locals de la província; enfortint els municipis d’arreu del territori com a institució pública més propera a la ciutadania per garantir que puguin prestar adequadament els serveis públics. Això és possible, tal i com ha detallat Marín, per l’aposta del diàleg «que hem sabut generar dins del govern, també l’hem sabut generar externament», com la resta de grups polítics del plenari, les altres administracions, el món empresarial i els treballadors. Una aposta refermada per Fortuny, recordant que és «un diàleg que vam pactar a l’inici del mandat i que s’ha mantingut ferm».

 

Suport als governs locals
La Diputació de Barcelona es manté com a administració de referència a nivell local i continua treballant per reforçar els ajuntaments. És per aquest motiu que, del pressupost que s’aprova aquest dijous (1.087.435.000 €) el 83% es destina a actuacions adreçades –directes o indirectes- als governs locals de la província i la seva ciutadania. La xifra supera els 898 milions d’euros. Pel diputat de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, Carles Ruiz, aquesta aposta reforça a la corporació «com una entitat de reforç» als governs locals, una cooperació que esdevé «una singularitat de la Diputació de Barcelona» en relació a les altres diputacions de l’Estat.

 

La prioritat del pressupost de 2023 ha estat la de mantenir el compromís amb els ajuntaments de la província per atendre aquells sectors més vulnerables de la societat i a la vegada reactivar l’economia municipal. Ruiz ha destacat que Diputació de Barcelona arriba al pressupost del 2023 amb una aposta per reduir la taxa d’interinatge que té la corporació, mantenint la institució sense deute i el suport als ajuntaments mitjançant tres eixos de cooperació, que són la capacita de resiliència dels governs locals, la transformació de la gestió dels municipis i la lluita contra el canvi climàtic.

Un any més, el Pla Xarxa de Governs Locals (274,47 milions d’euros) continuarà sent una de les principals línies de suport de la Diputació de Barcelona als governs locals de la província, programa que es materialitza mitjançant el Catàleg de Serveis (132,1 milions d’euros), el Programa General d’Inversions (61,1 milions d’euros) i els programes sectorials o específics (81,2 milions d’euros).

 

Marc pressupostari
La Diputació de Barcelona preveu aprovar, a principis del 2023, una partida addicional 154,4 milions d’euros, que se sumaran als 1.087,45 que s’aproven al ple d’aquest mes de novembre. Això és possible gràcies a la supressió, un any més, de les regles fiscals que permeten utilitzar el romanent líquid de tresoreria i donar cobertura a un marc pressupostari més ampli, que possibilitarà acabar el mandat assolint els compromisos amb els governs locals. La vicepresidenta segona ha explicat que els recursos del marc pressupostari «es convertiran en més serveis pel territori i més serveis pels veïns i veïnes», a més de «donar oxigen» als ajuntaments.

D’aquest augment destaquen, principalment, dos programes valorats en 50 milions d’euros cadascun. Per una banda, el de Resiliència 3.0, que està destinat a pal·liar en els pressupostos municipals l’increment de despeses que no han estat reflectides als pressupostos d’ingressos dels governs locals de la província.

Per l’altra, el de Renovables 2030, que té l’objectiu d’ampliar el nombre d’instal·lacions municipals que s’autoabasteixen de l’energia necessària per al seu funcionament i facilitar, així, que els governs locals puguin reduir les despeses d’energia.

A més, l’ampliació de pressupost també preveu tot un conjunt d’inversions al territori valorades en 27,4 milions d’euros en projectes relacionats amb les vies locals i els espais naturals, així com el programa d’operacions de tresoreria adreçat als Consells Comarcals (6 milions d’euros) i les actuacions del Pla Clima que ha de permetre la millora de l’eficiència en les instal·lacions de la pròpia Diputació.

Finalment, també està previst donar suport a l’adequació dels patis de les escoles com a refugis climàtics (1,5 milions d’euros), a més d’ampliar el programa Escolta Jove als municipis de menys de 20.000 habitants.

 

Els ingressos
L’estat d’ingressos i de despeses del pressupost de la Diputació per al 2023 (sense aplicar el marc pressupostari) ascendeix a 1.087,44 milions d’euros. Aquests són, per tant, uns comptes que mantenen l’equilibri pressupostari entre ingressos i despeses i no presenten dèficit.

Els ingressos de la Diputació provenen de tres fonts de recursos diferents. Per una banda, 832,33 milions d’euros (76,54%) corresponen a la cessió i participació en els tributs de l’Estat, com l’IRPF, l’IVA, impostos especials o la participació en tributs de l’estat.

La segona font és la dels ingressos no tributaris (213,72 milions d’euros, 19,65%), que inclouen els preus públics, les subvencions, els ingressos patrimonials, les operacions d’actius financers i d’altres activitats administratives en règim de dret públic.

I, finalment, els recursos de la Diputació també provenen dels ingressos tributaris (41,39 milions d’euros, 3,81%), entre els quals s’inclou el recàrrec de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i les taxes.

 

Un pressupost al servei de les persones
Els comptes per a l’any 2023 destinen la major part del seu pressupost (906,3 milions d’euros, 83,34%) a operacions no financeres i la resta (181,14 milions d’euros, 16,66%) a operacions financeres. Dins del bloc de despeses no financeres destaquen les transferències corrents (270,69 milions d’euros, 29,87%) i les despeses de personal (266,80 milions d’euros, 29,44%); seguides de les transferències de capital (161,02 milions d’euros, 17,77%), les despeses en béns i servei (127,88 milions d’euros, 14,11%), les inversions (76,8 milions d’euros, 8,47%) i el fons de contingència (3 milions d’euros, 0,33%).

Més de la meitat de les transferències corrents (167,83 milions d’euros, 62%) estan dirigides als governs locals de la província i, més concretament, 123,4 milions als ajuntaments. En aquest capítol també estan previstes les aportacions per al funcionament ordinari del sector públic de la Diputació i a institucions sense ànim de lucre.

D’altra banda, el 95% de les transferències de capital van destinades a governs locals (152,6 milions d’euros). Dins d’aquesta partida destaca l’anualitat del Programa General d’Inversions i els projectes Renovables 2030 i Resiliència 2.0. També destaca les transferències pel Campus d’alimentació al Recinte Torribera de la Universitat de Barcelona (4,28 milions d’euros) i per l’ampliació de Fira de Barcelona (2,36 milions d’euros).

Finalment, pel que fa a les despeses en béns i serveis es preveu un augment del 6,41% respecte l’any 2022 (7,70 milions d’euros) i preveu l’increment en més d’un 55% de la partida destinada als subministraments (+ 4,10 milions d’euros) per la situació actual de creixement dels preus de l’energia.

 

Inversions per al 2023
D’aquest capítol destaquen les inversions destinades al manteniment de la xarxa local de carreteres amb un import de 44,76 milions d’euros, entre els quals s’inclouen el pla seguretat viària amb 12,61 milions d’euros, el projecte transformador vinculat al Programa Smart Road amb 5 milions d’euros per consolidar la inversió en projectes d’instal·lacions d’infraestructures de comunicacions a la xarxa local de carreteres i prop d’1 milió d’euros pel Programa pal·liatiu de seguretat viària d’itineraris d’alt risc d’accidentalitat IARA.

El projecte de pressupost també preveu destinar 4,5 milions d’euros al Projecte Via Blava Anoia Fase I, cofinançat a través dels fons Next Generation; així com inversions relacionades amb les Accions Pla Clima (700.000 euros) i el manteniment dels edificis i recintes corporatius.

Així mateix, el pressupost inclou 4,23 milions d’euros en inversions a la Xarxa de Biblioteques Municipals, 2,87 milions a la cartografia topogràfica digital municipal i 1,25 milions d’euros en diverses actuacions en el patrimoni arquitectònic, com les accions a l’Arc Romà del Pont del Diable, el Castell de Cubelles, el Castell de Talamanca i l’adequació de la muralla del Turó del Montgròs.

 

Context econòmic
El pressupost per a l’any 2023 s’emmarca en un context d’inestabilitat política global, amb un elevat nivell d’incertesa, per l’augment dels tipus d’interès i de la inflació a causa del conflicte bèl·lic a Ucraïna. Això, lligat també a la crisi energètica, ha provocat una desacceleració de l’activitat econòmica i una revisió a la baixa de les estimacions de creixement global.

En comparació amb l’any anterior, el pressupost ha previst un creixement de més d’un 55% de la partida destinada als subministraments (+ 4,10 milions d’euros) a causa de l’augment dels preus de l’energia. En aquest sentit, cal destacar l’encariment de l’energia elèctrica (+ 3,10 milions d’euros), del gas (+ 0,26 milions d’euros) i dels combustibles i carburants (+ 0,48 milions d’euros). 

Tot i aquesta situació, la Diputació treballa d’una forma decidida per mitigar els efectes de la crisi econòmica i social que estem patint, amb efectes, encara, provocats per la pandèmia del coronavirus. Cal destacar, a més, que la supressió de les regles fiscals suposa, un any més, un glop d’oxigen a nivell pressupostari. La possibilitat d’utilitzar el romanent líquid de tresoreria permet donar cobertura a un marc pressupostari més ampli que possibilitarà acabar el mandat amb una bona part dels compromisos assolits.

 

Un pressupost alineat amb els ODS
Els comptes per al 2023 consoliden el compromís de la Diputació de Barcelona amb la implantació de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Això implica que la corporació ha alineat, un any més, tots els seus programes d’actuació amb els ODS, aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides l’any 2015.

 

Núria Marín, Carles Ruiz i Carmela Fortuny a la roda de premsa on s'han presentat els pressupostos de la Diputació per a l'any 2023. Foto: Pau Fabregat / Diputació de Barcelona La presidenta Núria Marín a la roda de premsa on s'han presentat els pressupostos de la Diputació per a l'any 2023. Foto: Pau Fabregat / Diputació de Barcelona La vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, a la roda de premsa on s'han presentat els pressupostos de la Diputació per a l'any 2023. Foto: Pau Fabregat / Diputació de Barcelona El diputat de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, Carles Ruiz, a la roda de premsa on s'han presentat els pressupostos de la Diputació per a l'any 2023. Foto: Pau Fabregat / Diputació de Barcelona El ple de la Diputació ha aprovat els pressupostos per a l'any 2023. Foto: Pau Fabregat / Diputació de Barcelona

<< Tornar al llistat de notes de premsa

Desitgeu rebre les notes de premsa a la vostra adreça electrònica? Subscriviu-vos-hi

Cedim les imatges (vídeo i fotografies) als mitjans de comunicació que vulguin fer-ne ús, sempre que se'n citi la font i exclusivament per a contextualitzar aquesta notícia.