La província de Barcelona és un territori líder en la captació de fons europeus. Durant el període 2014 – 2020 els ens locals de la demarcació han participat en 439 projectes europeus, dels quals 243 eren projectes competitius, 60 de cooperació territorial, i 136 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). En conjunt, el valor global d’aquests projectes pel territori és de 196,1 milions d’euros.

La Diputació de Barcelona ha participat directament en 41 projectes europeus durant el període 2014 – 2020. 30 han estat projectes competitius, 4 de cooperació territorial, i 7 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). En conjunt, el valor global que aquests projectes han aportat ha estat de 15,9 milions d’euros.

Infografia sobre la participació dels ens locals de la província de Barcelona en els programes de finançament europeu 2014 – 2020

Infografia sobre la participació de la Diputació de Barcelona en els programes de finançament europeu 2014 – 2020

El següent mapa reflecteix la participació dels ens locals de la província en el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), els programes competitius i els de cooperació territorial, durant el període 2014 – 2020. El detall de les dades inclou una breu descripció de cada projecte, així com del beneficiari, líder/soci, any, programa de finançament, import i pàgina web.

* La informació ha estat elaborada per l’OEEI a partir de les dades disponibles al portal Finantial Transparency System de la Comissió Europea, les resolucions aprovades de les convocatòries, i els diferents portals dels programes europeus (no queden recollits els projectes del Fons Social Europeu (FSE) i del Fons Europeu Agrícola i de Desenvolupament Rural (FEADER)).