Eines i materials

 

Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament

Aquesta col·lecció té per objectiu oferir un conjunt de pautes generals adreçades als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments de la província que es plantegen l’oportunitat i la pertinència de posar en marxa un procés per elaborar un pla de cooperació al desenvolupament. Capítols:

 

Guies pràctiques per abordar el nou marc financer plurianual 2021 – 2027 de la UE

 

Educació per la ciutadania global

Què és i quin valor afegit aportem des dels governs locals. Disponible en infografia i presentació, el text explica de forma gràfica els conceptes bàsics associats a l’educació per la ciutadania global i l’acció del governs locals en aquest àmbit. 
 

Espai de formació de l'electe [CAT]

Material autoformatiu per a persones electes amb responsabilitats en aquestes àrees als governs locals:

 

La gestió transversal de les estratègies municipals de cooperació al desenvolupament. Una eina per l’autovaloració [ CAT / ESP / EN / FR]

Material autoformatiu sobre la transversalitat de les estratègies municipals de cooperació al desenvolupament que inclou una eina informàtica que permet fer un exercici d’autovaloració i identificar punts forts i punts febles per tal d’aplicar mesures correctives.

[+] Vídeo presentació (CAT / ES / EN / FR)

 

Guia de cooperació descentralitzada per a càrrecs electes [CAT ESP]

Document dirigit a càrrecs electes de la província de Barcelona, que ofereix eines útils en l’exercici del seu mandat, apostant per processos de renovació i de redefinició profunds que permetin encarar als reptes als quals fa front actualment la política local de cooperació al desenvolupament.

[+] Vídeo explicatiu [CAT/ES]

 

La coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD) [CAT / ESP]

Infoanimació que introdueix el concepte de coherència de polítiques per al densenvolupament (CPD) i dona a conèixer la importància d’aquest enfocament de treball a nivell local per reduir els impactes negatius de les nostres polítiques en el desenvolupament global.

 

La cooperació al desenvolupament dels municipis petits i mitjans de la província de Barcelona: condicionants, reptes i oportunitats

Document que recull un conjunt de reflexions i anàlisis entorn dels contextos, els reptes i les oportunitats que afronten els municipis de fins a 20.000 habitants de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. 

[+] Resum executiu
 

Banc de recursos d’activitats d’Educació per a la Ciutadania Global (ECG)

Recull d’activitats de sensibilització i educació que promouen una ciutadania global responsable, solidària, crítica i compromesa amb els drets humans, la pau i el desenvolupament humà sostenible.

El document s’actualitza periòdicament per recollir els recursos que han estat o estan finançats per la Diputació de Barcelona i que estan disponibles de forma gratuïta per tots els ens locals de la província, subjectes a disponibilitat i suficiència de recursos.


Localització de l'Agenda 2030 i educació per a la ciutadania global: Un diàleg imprescindible [CAT] [ES] [EN]

Document, disponible en català, castellà i anglès, que sistematitza els treballs de recerca previs i els continguts tractats a l’Espai de treball i intercanvi dels Plans Municipals d’EpD. Analitza els elements de connexió entre Educació per a la Ciutadania Global i Agenda 2030 i els beneficis d’un treball conjunt en termes de capacitat de transformació.

Disponible també infografia resum de les 8 orientacions pràctiques per als referents de cooperació al desenvolupament dels ens locals.

 

La contribució del món local a l’Educació per al desenvolupament

Vídeo que introdueix el concepte d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global i posa en valor la importància de treballar-ho des dels governs locals.


Davant la pandèmia, més cooperació que mai amb les nostres veïnes i veïns del món

Vídeo que posa en valor la cooperació al desenvolupament en temps de pandèmia.