Programa de suport a les polítiques locals de Cooperació al Desenvolupament

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament disposa d'un Programa de suport a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament, que abasta:

  • La planificació estratègica de la política de cooperació al desenvolupament, per tal d’avançar cap a una veritable política pública local de cooperació al desenvolupament, que tingui en compte el paper dels governs locals, la seva necessària projecció en l’escena internacional i la necessitat d’una coherència entre les polítiques que l’ajuntament desplega en els diferents camps.
    [+] Més informació
  • L’educació per a la ciutadania global (ECG), orientada a la construcció d’una ciutadania global conscient, crítica i compromesa amb la promoció de la pau i dels drets humans al món i que participi d'una solidaritat internacional entesa des de la coresponsabilitat.
    [+] Vídeo 'La contribució del món local a l’educació per al desenvolupament: Reptes i experiències'
  • Les estratègies de cooperació al desenvolupament dels ens de la província de Barcelona, per tal de potenciar la seva especificitat com actor del desenvolupament.

El Programa de suport a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament es desplega mitjançant té tres eixos principals de treball, que tenen per objectiu:

  1. Oferir instruments de suport tècnic, econòmic i institucional, a través del Catàleg de serveis.
  2. Impulsar la formació, la informació  i el debat
  3. Fomentar espais d'intercanvi d'experiències i coneixements

Catàleg de serveis

Banc de recursos d’activitats d’Educació per a la Ciutadania Global (ECG)

Conjunt d’activitats que promouen una ciutadania global conscient, crítica i compromesa. Disponible per tots els ens local de la província de Barcelona.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç.
 

Espai de formació de l'electe

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona ofereixen un material autoformatiu adreçat a les persones electes que tenen responsabilitats en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, però també a totes aquelles persones amb inquietuds davant els reptes globals del món en què vivim. S'estructura en vuit apartats per conèixer de forma ràpida i estructurada aquest àmbit de treball. 

A més, l’Observatori de la Cooperació Descentralitzada ofereix un curs on-line titulat "Els nous reptes de la cooperació descentralitzada: com liderar la transformació", també dirigit a a electes responsables de la cooperació al desenvolupament. Aquest els permetrà abordar i analitzar de manera estratègica les potencialitats de la cooperació descentralitzada en el marc del nou context internacional i animar a aquests municipis a que incorporin nous paradigmes i pràctiques en les seves polítiques de cooperació que s'han demostrat més pertinents i amb major capacitat transformadora davant dels reptes globals actuals.

Finalment, destaquem la Guia de cooperació descentralitzada per a càrrecs electes (també disponible en castellà). Es tracta d’un document dirigit a càrrecs electes de la província de Barcelona, que ofereix eines útils en l’exercici del seu mandat, apostant per processos de renovació i de redefinició profunds que permetin encarar als reptes als quals fa front actualment la política local de cooperació al desenvolupament. Aquest document constitueix la base del curs de l’Observatori de la Cooperació Descentralitzada titulat “Els nous reptes de la cooperació descentralitzada: com liderar la transformació”.

Persona de contacte: Luci Rodrigo, tel. 934022870 (rodrigopl@diba.cat).

 

Espai de formació del personal tècnic

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament posa a disposició del personal tècnic dels ens locals de la província de Barcelona una variada proposta formativa inclosa en el Banc d’Accions Formatives de la Diputació de Barcelona, en format presencial i en format videoformació. Aquesta va dirigida a contribuir a l’aprenentatge i enfortiment de les competències professionals del personal públic local en l’àmbit de la cooperació i l’educació per al desenvolupament i els drets humans. Podeu consultar les dates de les formacions programades i realitzar la vostra inscripció a través del CercAForma.

Persona de contacte: Chelo Carmona, tel. 627 03 03 26.

L’Observatori de la Cooperació descentralitzada també ofereix activitats formatives, totes elles on-line:

Persona de contacte: Carla Cors, tel. 9340220676 (corsoc@diba.cat).

 

Intercanvi

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament també impulsa espais de trobada i intercanvi d'experiències entre el personal tècnic i electe municipal. Aquests espais tenen per objectiu afavorir la reflexió, el treball en xarxa i l’aprenentatge vinculat a l’experiència com una eina de millora continua alhora que es visibilitza la tasca que realitzen els ens locals en cooperació i educació per al desenvolupament: