Des del 1998 la delegació a Brussel·les treballa per representar i defensar els interessos locals dels 311 municipis de la província de Barcelona a la capital d’Europa.

La proximitat a les institucions i la dinàmica de treball en xarxa de la capital europea han permès reforçar el rol dels governs locals de la província a Europa i al món.

 

Què fem?

  • Visibilitzar els municipis de la província a Europa donant a conèixer i promocionant les iniciatives innovadores i les bones pràctiques de la Diputació de Barcelona i dels seus municipis.

  • Connectar amb les institucions, els funcionaris europeus, els representants d’altres regions, les xarxes, i altres organismes internacionals (Consell d’Europa, OCDE, ONUHABITAT, PNUD).

  • Fer un seguiment de les polítiques europees d’impacte local, vetllant per les necessitats del territori, i participant en les estratègies formals i informals per incidir en la presa de decisions a la UE.

  • Formar els càrrecs electes i tècnics locals sobre el funcionament del sistema institucional de presa de decisions de la Unió Europea.

  • Donar suport a la cerca de socis per a projectes europeus, així com a la identificació d’altres oportunitats.

  • Participar en conferències, Info Days, consultes amb les parts interessades del Comitè de les Regions, etc.

  • Oferir assessorament tècnic especialitzat per reforçar les polítiques locals en matèria europea i internacional.


  • Seguir l’activitat i l’acció catalana i espanyola a Brussel·les.

  • Cedir les instal·lacions per a trobades i formacions dels ens locals de la província.