Programes específics

Els programes específics són convocatòries i línies de suport dissenyades per raó de destinataris, finalitats o circumstàncies concretes o d’emergència que no troben cobertura en els dos instruments antecedents.

 

 

  • Donar cobertura a les necessitats locals no compreses en l’àmbit dels altres instruments de cooperació
  • Atendre necessitats singulars de tipologies de municipis o categories generals d’ens locals
  • Desenvolupar estratègies locals que permetin abordar les prioritats que en cada moment defineixi la corporació
  • Donar resposta a situacions excepcionals i urgents dels governs locals de la província