Programa general d’inversions

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 30 de juliol de 2020 ha aprovat el Programa general d’inversions (PGI) amb una dotació total de 260 M€ distribuïda en 251,2 M€ per als ajuntaments, 8,1 M€ per als consells comarcals i 0,7 M€ per a les entitats municipals descentralitzades.

El Programa general d’inversions (PGI) és un programa de suport econòmic orientat a promoure la nova inversió i el manteniment i reposició d’inversions sostenibles a partir d’una dotació econòmica garantida a cada ens local de la província de Barcelona (consulteu infografia i breu presentació). La distribució d’aquesta dotació es basa en una fórmula de repartiment, que vetlla per l’equilibri territorial, l’objectivitat, l’equitat, la justícia i la transparència, accessible i que podeu consultar a través de l’apartat dotació econòmica garantida.  

 

 

  • Promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics
  • Promoure la modernització tecnològica i l’eficiència en la utilització dels recursos de les estructures administratives i de gestió dels governs locals
  • Promoure un espai públic inclusiu i que contribueixi a la qualitat de vida i a la salut de les persones
  • Contribuir a optimitzar la cooperació
  • Promoure l’acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o energètics