Presentació

En aquest espai trobareu tota la informació i les novetats del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i els instruments de cooperació local.

 

Programa General d'Inversions

Catàleg de serveis

Programes específics

Per al suport a projectes d'inversió local amb una dotació mínima garantida
Per al suport a serveis i activitats locals amb una oferta integrada de recursos
Per a destinataris, finalitats o circumstàncies concretes

 

 

 

 

Model cooperació local

 
Presentació del Pla de concertació XGL 2020-2023
Model de cooperació local