El model de cooperació 2020-2023

En el mandat 2020-2023, des de la Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local volem fer un pas endavant en el compromís de la nostra organització amb la millora contínua de la tasca d’assistència i de cooperació amb els ens locals.

Infografia Pla XGL - Tres instruments per una cooperació local integral

Amb aquesta finalitat, es va desplegar entre el mes de novembre de 2019 i el mes de maig de 2020 un procés intens de reflexió i millora dels actuals instruments de cooperació local de la Diputació de Barcelona, en el que van participar activament tant els governs locals de la província com els propis professionals de la Diputació de Barcelona els resultats del qual trobareu publicats a l’espai de la Xarxa de Governs Locals del Portal de Transparència corporatiu.

El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 neix d’aquest procés de reflexió i millora, i representa la posada en marxa d’un model de governança, tal i com recull el seu Protocol general. Un model que treballarà per innovar l’acció cooperadora d’aquesta corporació, des d’una perspectiva substantiva i instrumental, alhora que farà front als reptes globals marcats pels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

El Pla neix en plena pandèmia de la COVID-19. Aquesta malaltia ha generat un context sanitari, social i econòmic sense precedents arreu del món i necessitats sobrevingudes en la població de tots els municipis. Per això, la protecció dels sectors de la població més vulnerables, l’impuls de la fase de reconstrucció després de l’emergència sanitària i el suport a accions de prevenció i de preparació dels municipis davant de possibles futures situacions similars esdevindran un eix vertebrador del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i dels instruments de cooperació que l’integren.

  • Promoure un suport integral als governs locals de la província de Barcelona
  • Esdevenir una administració capdavantera en matèria de concertació
  • Reforçar l’assistència i la cooperació tècnica i jurídica, econòmica i material amb els municipis
  • Contribuir a optimitzar la cooperació
  • Promoure la qualitat, la transparència, l’avaluació i el desenvolupament de mecanismes de participació