Catàleg de serveis

El Catàleg de serveis, conté, per a l’any 2023, una oferta de 359 recursos de suport als governs locals amb una dotació de 129,5 M€, que s’incrementa en 1,2 milions respecte l’any 2022.

Els recursos catalogats integren les propostes de millora manifestades pels ens destinataris a través de les enquestes de satisfacció, es presenten més adaptats a les necessitats del territori i s’alineen de manera integral amb l’estratègia de la Diputació de Barcelona: Pla d’actuació de mandat i pressupost, Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i les noves necessitats locals derivades de la crisi econòmica, l’emergència climàtica i la situació posterior a la pandèmia de la COVID-19.

L’oferta de recursos per a l’any 2023 inclou 161 recursos tècnics, 112 econòmics i 86 materials, que persegueixen reforçar l’autonomia local, potenciar la reactivació econòmica i social i construir uns pobles i ciutats més justos i sostenibles.

Consulteu el cercador de recursos.

  • Promoure que la prestació dels serveis i les competències locals es faci amb uns nivells de qualitat equivalents a tot el territori
  • Contribuir al finançament de les despeses corrents de les estructures administratives i de gestió dels governs locals
  • Fomentar una gestió compartida dels recursos organitzatius, tecnològics i humans dels governs locals
  • Garantir la millora contínua de les línies de suport i cooperació local i la innovació i la detecció de noves necessitats dels governs locals
  • Promoure l'acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o energètics