Avaluació i resultats

En aquest nou mandat, des de la Presidència de la Diputació de Barcelona s’ha volgut fer un pas endavant en el compromís de la nostra organització amb la millora contínua i l’avaluació de la tasca d’assistència i de cooperació amb els ens locals.

Amb aquesta voluntat va néixer el nou Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 28 de maig de 2020. Un Pla renovat i millorat, amb la participació dels governs locals, a través del qual perseguim que qualsevol persona, amb independència del seu lloc de residència, tingui accés a uns serveis locals de qualitat.

Amb el #PlaXarxaDIBA iniciem un nou model de governança, en el que seguirem explorant noves i millors fórmules de cooperació així com aprofundint en el seguiment i avaluació del Pla com del instruments que el conformen: El Catàleg de serveis, El Programa General d’Inversions i els Programes Específics. 

 

 

Resum d’actuacions del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023