Vies blaves Barcelona header cover

Vies blaves Barcelona

14 / 22 Projectes Transformadors La prosperitat
La prosperitat
Imatge decorativa

 

Aquest projecte consisteix en la rehabilitació de les lleres dels rius Llobregat, Cardener i Anoia al seu pas per la demarcació de Barcelona perquè siguin transitables per la ciutadania de manera contínua i per mitjans no monitoritzats, i des del respecte a la biodiversitat.

 • En general, els municipis i comarques del litoral presenten un major desenvolupament turístic i econòmic. La demarcació de Barcelona no és cap excepció: l’activitat turística al voltant de la capital i del mar acostuma a tenir més demanda. És l’anomenat turisme de masses, que busca el bon temps, la platja, la gastronomia, el lleure, etc.

  Per la seva banda, les comarques de l’interior s’especialitzen en activitats turístiques alternatives com el turisme rural, l’enoturisme, l’agroturisme o l’ecoturisme, entre altres. La majoria d’aquestes iniciatives són fruit de l’emprenedoria local i no acostumen a generar un gran volum d’oferta ni a captar grans inversions.

  Amb la intenció de reduir aquesta escletxa entre el turisme convencional i el d’interior, la Diputació de Barcelona vol dinamitzar el turisme de les comarques sota l’emblema “Barcelona és molt més”, que afronti el repte d’articular nous productes turístics a l’interior, basats en els recursos naturals, culturals i patrimonials, per tal de fer créixer la demanda cap al turisme actiu però també sostenible, responsable i respectuós.

  Seguint aquestes directrius, el 2015 es decideix engegar el projecte Vies Blaves Barcelona, consistent a crear una infraestructura al llarg de la llera a fi de desplegar les potencialitats endògenes dels municipis propers als rius Llobregat, Cardener i Anoia. Amb el parc fluvial del Llobregat com a gran protagonista, les Vies Blaves suposaran una gran oportunitat per a les comarques de la regió.

  El primer pas del projecte va ser encarregar un estudi del traçat, a peu i amb bicicleta, entre el naixement del Llobregat i la seva desembocadura, per explorar les virtuts d’un nou recurs turístic. El resultat, però, va diferir molt del que s’entén per un camí de riu, perquè calia allunyar-lo del curs fluvial massa sovint, encara que l’estudi va servir per copsar la necessitat de definir un traçat net i connex que abordés problemes estructurals de gran complexitat enmig d’una de les àrees més dinàmiques del sud d’Europa.

  Posteriorment, es va encarregar la redacció del Pla director urbanístic de les Vies Blaves. Aquest instrument de planejament urbanístic aprovat el juliol de 2020 va establir els preceptes i determinacions necessaris perquè la seva execució es desenvolupés amb la màxima integració i coherència amb els valors ambientals i paisatgístics existents.

 • Les Vies Blaves recuperaran i posaran en valor el patrimoni natural i cultural del parc fluvial més important de la província de Barcelona gràcies a la creació i adequació d’itineraris transitables per practicar el senderisme i el cicloturisme a l’entorn dels rius Llobregat, Anoia i Cardener.

  En l’execució del projecte es duran a terme actuacions al llarg d’uns 300 km de vies per millorar-ne el recorregut, acostar-lo al riu i recuperar camins històrics i elements patrimonials i paisatgístics, per tal que municipis que han viscut d’esquena al riu en tornin a gaudir.

  Les vies tindran una amplada mínima de tres metres i un desnivell suau, amb trams adaptats per a cadires de rodes i segregats per a vianants i ciclistes, ideals per a la pràctica d’activitats saludables, d’esport, d’educació mediambiental i d’oci. També disposaran de sistemes de seguretat activa, senyalització, informació i educació ambiental.

  Les Vies s’estendran per l’àmbit fluvial que comprèn els cursos de 3 rius, cobriran 59 municipis de 7 comarques i passaran per 3 parcs naturals, 13 espais naturals protegits i 8 espais turístics. S’obriran connexions amb els municipis adjacents de manera que es millori la mobilitat quotidiana entre ells, instal·lant barreres dissuasives als vehicles motoritzats.

  Juntament amb les actuacions de restauració i embelliment dels hàbitats naturals es recuperarà la història dels rius Llobregat, Anoia i Cardener per convertir-los en un valuós recurs paisatgístic, natural, cultural i patrimonial de promoció turística i de dinamització econòmica de l’interior de la província.

  En definitiva, el projecte Vies Blaves Barcelona respon a l’estratègia municipalista per a un desenvolupament sostenible definida en el Pla d’Actuació de Mandat de la Diputació i s’ajusta també als aprenentatges adquirits arran de la COVID-19. La pandèmia ha posat de manifest l’impacte de la salut pública en l’economia, l’agreujament de les desigualtats quan aquesta no funciona i la necessitat de preservar la biodiversitat per protegir i millorar la salut pública. Tant és així que la Presidència de la Diputació va aprovar de presentar-se a la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació per a ens locals aprovada per la Conferència Sectorial de Turisme, la primera que es finança amb càrrec als Fons Next Generation de la Unió Europea, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència “España Puede”.

 • 1. Vetllar per l’adequada implementació urbanística i ambiental del Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona.

  2. Fomentar la millora en la conservació del patrimoni cultural i natural dels 121 municipis de la província de Barcelona situats dins de l’àmbit territorial de les vies i limítrofs.

  3. Millorar l’accés universal a espais públics segurs i verds, inclusius i sostenibles, recuperant i rehabilitant el 40% del recorregut projectat.

 • El projecte es basa en vuit actuacions:

  1. Redacció dels projectes constructius de les vies blaves

  2. Avaluació ambiental dels projectes constructius

  3. Expropiacions dels terrenys afectats i ocupacions temporals

  4. Construcció de la infraestructura principal i de les portes d’accés

  5. Redacció i execució dels projectes de senyalització i seguretat activa

  6. Accions de promoció i difusió

  7. Gestió d’usuaris i manteniment

  8. Ampliació de la xarxa de vies blaves

 • Àrea responsable
  Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals

  Àrees implicades
  Àrea d’Acció Climàtica
  Àrea d’Educació, Esports i Joventut
  Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social
  Àrea de Cultura
  Àrea de Presidència
  Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

 • 19.500.000 € 
  2020, 2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | La prosperitat
14 / 22