Projectes Transformadors header cover

Projectes
Transformadors

Els projectes transformadors intenten donar resposta als reptes globals que definiran el futur de la nostra societat, a més d'altres de contingut sectorial.

Els grans reptes transversals per abordar són cinc: la cohesió mediambiental, econòmica i social, que caldrà saber harmonitzar; la quarta revolució industrial, de la qual caldrà saber minimitzar els riscos i aprofitar les oportunitats; l'envelliment de la població, que comportarà reptes de tot tipus (digitals, laborals, de cures...); la societat diversa, que caldrà vertebrar en una única ciutadania inclusiva, i l'equitat i diversitat sexual i de gènere, que ha de garantir combatent les desigualtats educatives, econòmiques, socials i de gènere.

Els projectes transformadors han estat definits per les àrees de la corporació, expressen el compromís de la Diputació de Barcelona amb la localització de l'Agenda 2030, i en són vint-i-dos. A continuació els presentem ordenats a partir de les quatre esferes de l'Agenda 2030 en què més poden contribuir la Diputació i les seves polítiques locals: les persones, la prosperitat, el planeta i les aliances.