Presentació

El mes de juliol de 2019 es va constituir el Ple de la Diputació de Barcelona i, amb aquest, es va formar un equip de govern que va començar a caminar ben aviat amb la mirada posada a assolir un doble repte, pel qual vaig mostrar la meva disposició a treballar prioritàriament com a presidenta: enfortir el compromís municipalista que sempre ha caracteritzat la Diputació durant aquestes quatre dècades de democràcia local, i fer-ho promovent un desenvolupament sostenible del territori d’acord amb l’Agenda 2030 per a un desenvolupament sostenible i la Nova Agenda Urbana.


A partir d’aquell moment, vam posar en marxa una acció de govern que es va començar a desplegar amb normalitat i solidesa, però el nostre primer full de ruta es va veure interromput ben aviat perquè durant el mes de març de 2020, la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 va alterar l’escenari de govern que teníem i, a més, va afegir una enorme incertesa i complexitat en la gestió quotidiana dels assumptes públics.


La necessitat d’abordar l’emergència de la COVID-19 en els nostres barris i els nostres carrers ha suposat un repte per tots els governs locals perquè la pandèmia ha tingut un impacte directe en la salut i el benestar dels nostres veïns i veïnes, però també ens ha aportat una experiència de valor significativa perquè la feina realitzada per tots els alcaldes i les alcaldesses ens ha permès reafirmar la nostra convicció que l’acció de proximitat resulta essencial per abordar tots aquells desafiaments que tenim plantejats com a societat.


Durant aquests darrers mesos hem viscut una situació d’una gravetat extraordinària, però els ajuntaments han tornat a demostrar que són un actor polític central a l’hora de garantir unes condicions de vida dignes i segures per les seves comunitats locals. La capacitat organitzativa que han tingut a l’hora de garantir els serveis essencials durant l’estat d’alarma i el confinament, la seva capacitat d’adaptació per avançar cap a una nova normalitat que ha exigit canvis profunds en la gestió dels serveis de proximitat, dels espais públics o dels equipaments locals, així com la seva capacitat per sumar esforços amb el teixit cívic i associatiu dels seus municipis, que els ha permès arribar sovint allà on altres nivells de govern no arribaven, han tornat a posar en evidència que sense un municipalisme fort la ciutadania és més feble.


Durant aquests darrers mesos les nostres prioritats més immediates han canviat, hem hagut de gestionar una emergència que no havíem previst i hem viscut una experiència que ha estat especialment dura, però la forma com s’ha superat ens ha de convidar a tornar a pensar en el futur, sabent que si som capaços de trobar orientacions comunes i generar aliances per sumar esforços a l’hora de respondre als reptes que compartim, estarem molt més capacitats per superar-los.


El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 vol ser una eina per governar la complexitat que caracteritzarà el nostre mandat democràtic, a través de la qual la Diputació continuarà demostrant el seu compromís amb els ajuntaments i els consells comarcals de la província de Barcelona, per tal que tots puguin treballar de la millor manera possible en superar la crisi econòmica i social derivada de la COVID-19 i, alhora, puguin avançar en el camí d’una recuperació que sigui sostenible.


El repte sense precedents que ha suposat la COVID-19, acompanyat pels principals fenòmens disruptius del nostre temps com són el canvi climàtic i la digitalització, ens conviden a governar el present amb una mirada posada en el futur. Perquè si les nostres polítiques només s’adrecen a pal·liar les pèrdues econòmiques i l’empobriment social que ha provocat el confinament, però amplifiquen els nostres riscos econòmics, socials i ambientals, passada aquesta etapa crítica que vivim ens trobarem en una situació més feble.


Necessitem minimitzar el dany de la COVID-19 en el nostre sistema productiu i evitar un increment exponencial de les desigualtats amb accions immediates i contundents, però també orientar les polítiques públiques locals de forma consistent cap a la construcció d’una globalització sostenible, que doni un nou horitzó als nostres pobles i ciutats.


Els quaranta anys de democràcia local, que vam celebrar l’any 2019 coincidint amb les eleccions municipals, han posat de manifest que el municipalisme és sinònim de progrés. Aquest llegat ha de ser el millor estímul, en els anys que vindran, perquè la Diputació de Barcelona continuï enfortint l’autonomia municipal, promovent el treball en xarxa i la concertació, i alimentant l’esperit modernitzador que han caracteritzat la seva feina, amb la finalitat d’acompanyar els nostres governs locals en un món cada cop més obert, sense deixar cap persona ni cap territori enrere.


Núria Marín Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona