Modernitzar la gestió interna dels governs locals mitjançant transformacions tecnològiques, digitals i organitzatives header cover

Modernitzar la gestió interna dels governs locals
mitjançant transformacions tecnològiques, digitals i organitzatives

20 / 22 Projectes Transformadors Les aliances
Les aliances
Imatge decorativa
 • El mandat 2020-2023 s’ha caracteritzat per una acceleració de les necessitats tecnològiques arran de la pandèmia. Per atendre aquestes necessitats, durant aquests anys s’han destinat fins a dos milions d’euros per millorar l’equipament digital i de teletreball de més de 250 ens locals.

  També s’ha impulsat un procés extraordinari de dotació per proveir els ajuntaments d’equipaments informàtics de teletreball i s’ha iniciat un pla pilot per posar en marxa eines col·laboratives en ajuntaments de menys de 1.000 habitants.

  Institucionalment, el context de pandèmia també ha precipitat el procés de transició del lloc de treball dels empleats corporatius cap a un model basat en entorns de treball col·laboratius i amb dispositius mòbils i més segurs. Aquest procés ha comportat la renovació de més de 2.500 equipaments personals, la dotació de dispositius domiciliaris i el desplegament de dispositius mòbils en substitució de la telefonia fixa. Aquesta redefinició del lloc de treball permet que en l’actualitat una gran part dels treballadors de la Diputació de Barcelona pugui treballar de manera remota des d’una dependència externa a les de la corporació.

  Quant a la gestió dels recursos informàtics interns, s’ha mantingut la infraestructura bàsica dels sistemes d’informació corporatius i els serveis d’informàtica i telecomunicació als usuaris finals amb les premisses habituals de qualitat i eficiència. Durant l’últim any, el servei d’atenció als usuaris ha atès 8.820 trucades i 4.577 correus electrònics d’usuaris corporatius per resoldre tota mena d’incidències o necessitats relacionades amb les TIC.

  Durant aquests últims mesos, s’ha seguit un procés amb els ajuntaments de menys de 20.000 habitants per identificar necessitats susceptibles de ser encabides en els fons Next Generation de transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals. El resultat d’aquest procés ha estat la presentació d’un projecte integral de 9,8 M€.

 • 1. Millorar l’eficiència de la gestió interna dels governs locals mitjançant serveis d’administració digital.

  2. Crear un sistema per a la governança i explotació de les dades per a la presa de decisions, la millora de la transparència i el bon govern, i l’automatització dels processos de gestió dels governs locals.

  3. Redefinir i transformar el lloc de treball dels empleats/des de la Diputació de Barcelona per permetre treballar en mobilitat de manera remota des d’una dependència externa a les de la corporació.

  4. Modernitzar les estructures organitzatives municipals, mitjançant el reforç d’aquestes en les funcions més bàsiques, la planificació estratègica dels seus recursos humans i impulsar projectes d’implantació d’intel·ligència artificial per a la millora de processos.

  5. Impulsar noves estratègies d’aprenentatge adequades a les necessitats dels empleats públics i sistemes de captació i retenció del talent.

 • Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

 • 8.000.000,00 €
  2020, 2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | Les aliances
20 / 22