Mercats 2030: espais d'oportunitats header cover

Mercats 2030:
espais d'oportunitats

11 / 22 Projectes Transformadors La prosperitat
La prosperitat
Imatge decorativa

Aquest projecte consisteix a revitalitzar els mercats municipals, introduint productes locals i de proximitat, donant nous usos als espais buits o disponibles, posicionant com un servei públic i incorporant-los a plataformes digitals de distribució en línia.

 • Mercats Municipals: el camí cap a l’eficiència energètica

  https://www.diba.cat/es/web/informe-economic-local-de-la-provincia-de-barcelona/2022/mercats-municipals-el-cami-cap-a-l-eficiencia-energetica

  Més del 40% de la despesa energètica dels municipis correspon a l’àmbit dels equipaments . Si ho focalitzem amb l’equipament públic dels mercats municipals, que a la província de Barcelona representen 92 mercats municipals distribuïts en 58 municipis, aquesta despesa suposa el 38% del pressupost en subministraments.

  La Gerència de Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, conscient que millorar l’eficiència energètica dels equipaments públics de mercats municipals és clau per evitar el malbaratament energètic, va encarregar l’any 2021 una diagnosi als mercats municipals de la província de Barcelona per conèixer l’adequació dels equipaments en relació a l’eficiència energètica, va encarregar l’any 2021 una diagnosi als mercats municipals de la província de Barcelona per conèixer l’adequació dels equipaments en relació a l’eficiència energètica.

 • Inici - Mercats sostenibles - Diputació de Barcelona (diba.cat)

  «Mercats sostenibles» és una campanya per reduir els plàstics d’un sol ús als mercats municipals, en benefici del medi ambient i de la salut.

  Impulsa el comerç sostenible i el consum responsable, posiciona els mercats municipals com a agents de cohesió social i sostenibilitat, i promou la participació de la ciutadania i s’acompanya d’un projecte d’aprenentatge i servei amb els alumnes dels instituts del municipi.

  «Mercats sostenibles» és un projecte conjunt de la Gerència de Serveis de Comerç i la Gerència de Serveis de Medi ambient de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i els mercats municipals.

  «Mercats sostenibles» s’alinea amb l’Agenda 2030 i amb la voluntat de la Diputació de Barcelona per implementar els objectius de desenvolupament sostenible i les fites següents: 

  •    Garantir modes de consum sostenibles.

  •    Aconseguir municipis inclusius, segurs i sostenibles.

  •    Reduir la generació de residus mitjançant el reciclatge, la reutilització i, sobretot, la prevenció.

  •    Reduir la generació de residus mitjançant el reciclatge, la reutilització i, sobretot, la prevenció.

  •    Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones.

  •    Promoure el creixement econòmic sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

  •    Protegir els ecosistemes i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

 • El projecte s’emmarca dins del pla de reactivació econòmica i social dels municipis de la província de Barcelona. És un dels 21 projectes transformadors que formen part del Pla de Mandat de la Corporació 2020-2023.

 • El projecte pretén garantir la viabilitat econòmica dels mercats municipals, mantenint i creant nous llocs de treball i fomentant l'emprenedoria. 

  Pretén reinventar el model d’activitat econòmica dels mercats com a espais de negoci atractius per a noves generacions a través del foment de la seva identitat com a equipaments públics de proximitat, que incideixen en la cohesió social i el dinamisme comercial del territori, apostant per la renovació tecnològica, la capacitació professional dels paradistes, la consolidació del seu paper com a referents en la distribució de producte fresc i ecològic adequat als nous hàbits de consum i l’alimentació saludable així com espais de referència de sostenibilitat ambiental.

 • Els mercats municipals són espais d’oportunitats de treball, de cohesió social i de creixement econòmic del territori. I ara són també espais d’oportunitats per a la sostenibilitat, la salut i el medi ambient.

  Els objectius específics:

  •    Incorporar els operadors dels 3 mercats de la prova pilot del projecte transformador a plataformes digitals de distribució en línia. 

  •    Introduir gammes de productes locals i de proximitat a les parades dels mercats. 

  •    Donar nous usos als espais buits o disponibles (p. ex.: punts verds, sales de cuina o polivalents, botiges temporals, espais de creadors o artesania, etc.) dels 3 mercats municipals participants en la prova pilot. 

  •    Donar nous usos als espais buits o disponibles (p. ex.: punts verds, sales de cuina o polivalents, botiges temporals, espais de creadors o artesania, etc.) dels 3 mercats municipals participants en la prova pilot. 

  •    Posicionar els mercats municipals com un servei públic sostenible amb el medi ambient, que fomenta la producció i el consum responsables, la integració i la cohesió social mitjançant campanyes de sensibilització de la població. 

 • Apropant el mercat: competitiu, digital i sostenible
  Al llarg d'aquest any 2023, la Diputació de Barcelona posa en marxa un projecte per revitalitzar i millorar la competitivitat dels 92 mercats municipals que hi ha a la província de Barcelona, promoure la transformació digital de les seves parades i de l’equipament del mercat, i articular un model de distribució urbana de mercaderies eficient i sostenible.

  L’objectiu del projecte és «modernitzar i millorar la competitivitat dels mercats municipals, apropant-los als nous perfils de consumidors i consolidar el seu paper com un servei públic essencial per al manteniment de l’activitat econòmica i com a model de sostenibilitat per als municipis»

  "Apropant el mercat: competitiu, digital i sostenible” es desenvoluparà al llarg d’aquest 2023 i es realitzarà gràcies a l’aportació de 2 milions d’euros del fons Next Generation EU Zones Urbanes i de 500.000 euros de la Diputació de Barcelona. El projecte inclou un total de 12 actuacions que es concreten en quatre eixos: la transformació digital, tant de l’equipament del mercat com dels paradistes; l’articulació d’un servei de distribució urbana de mercaderies capil·lar, eficient i sostenible; el foment de l’economia circular dels mercats i millorar la seva eficiència energètica, i l’impuls del relleu generacional.

  A més, amb aquest projecte «assumim el repte de posar-nos al costat dels municipis i treballar conjuntament amb ells per millorar la competitivitat dels mercats municipals. Uns mercats que, recordem, són un servei públic, del qual les administracions locals som les responsables de garantir el seu bon funcionament i servei que donen a la ciutadania».

  D’aquesta manera, el projecte preveu:

  1. Creació de plataformes digitals (marketplace), inclou la incorporació del catàleg comercial i habilitació del suport telefònic (call center).

  2. Implementació de tecnologia per a l’anàlisi dels comportaments de la clientela (sistemes de control d’aforament) amb l’objectiu d’adequar els serveis i accessos dels mercats al comportament observat de la seva clientela.

  3. Creació d’una plataforma digital per a l’intercanvi agroalimentari de proximitat entre productors de la Xarxa de Productes de la Terra i dels mercats municipals.

  https://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/

  4. Formació adreçada a persones emprenedores i paradistes de mercats en matèria de màrqueting, tecnologies i gestió.

  5. Articular un sistema de distribució capil·lar amb vehicle compartit per al lliurament de comandes i reduir les externalitats negatives sobre els entorns urbans dels serveis de distribució urbana de mercaderies incorporant vehicles de zero emissions, amb compartiments de càrrega de temperatura controlada per no trencar la cadena del fred, per al seu ús compartit entre mercats.

  6. Instal·lació d’armaris multitemperatura per a la recollida de comandes en espais públics de mercats per tal de fomentar nous sistemes de recollida de productes alimentaris, fora de l’horari habitual del mercat, amb la instal·lació d’armaris multitemperatura en espais públics, dins o al voltant del mercat municipal, on la clientela pugui recollir les comandes tant del servei d’enviament a domicili del mercat com d’altres serveis de missatgeria.

  7. Campanya de substitució dels envasos d’un sol ús als mercats municipals.

  8. Instal·lació de dobles cancel·les a les portes dels mercats municipals per tal de minimitzar les pèrdues de temperatura provocades per l’entrada i sortida del mercat de la clientela i, conseqüentment, reduir el consum energètic associat als sistemes de climatització dels mercats climatitzats.

  9. Instal·lació de sistemes de monitoratge de control de consums.

  10. Campanya de promoció del comerç de proximitat: realitzar una campanya adreçada a la població en general per posar en valor el paper del comerç de proximitat com a element dinamitzador urbà i en la reducció de l’impacte ambiental de les activitats comercials al fomentar el comerç de proximitat.

  11. Servei d’acompanyament i enllaç entre persones cedents de negocis viables i persones disposades a donar-los-hi continuïtat (Serveis del projecte Reempresa de la Diputació de Barcelona).

  https://www.diba.cat/web/comerc/reempresa

  12. Pla de seguiment i avaluació del projecte.

  Aquesta ajuda, a través del Fons Next Generations, als mercats municipals de la província se suma a les dues anteriors: APEU, que va ser aprovada en la convocatòria de 2021, i zones rurals, en convocatòria 2022.  Per primera vegada Comerç de la Diputació de Barcelona gestionarà un total de 4.425.000 euros, dels quals 3.289.000 euros corresponen a l’aportació dels fons europeus que es destinaran íntegrament a executar actuacions vinculades a la millora i modernització del comerç urbà amb estreta col·laboració amb els municipis de la província de Barcelona.

  Amb aquest projecte, la Diputació de Barcelona assumeix el repte de posar-se al costat dels municipis, i treballar conjuntament amb ells, per millorar la competitivitat dels mercats municipals.

  Actualment, la província de Barcelona compta amb 92 mercats municipals situats a 58 municipis de la província.

 •  Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

 • Cost: 180.000 € 
  Anualitat: 2020, 2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | La prosperitat
11 / 22