Missió, visió i valors
Objectius estratègics
Nova arquitectura de la cooperació local
Projectes transformadors