Joventut esportiva, societat activa header cover

Joventut esportiva, societat activa

03 / 22 Projectes Transformadors Les persones
Les persones
Imatge decorativa

Incorporar en els serveis municipals d’atenció a les persones la figura de l’educador/a esportiu/iva que acompanyi adolescents i joves en activitats esportives i lúdiques, tant en l’espai públic com en els equipaments esportius i educatius municipals.

 • El perquè del projecte
  La problemàtica que dona origen a aquest projecte és la constatació que l’adolescència és un moment en què conflueixen una demostrada tendència a l’abandonament de la pràctica esportiva i un augment dels factors de risc associats a problemes d’adaptació social i de salut (consums de substàncies nocives, conductes sexuals de risc, estereotips de gènere, gestió del món virtual, bullying…). La pràctica esportiva es converteix en un element de protecció i prevenció que ajuda els adolescents a aprendre a gestionar i resoldre la pressió social des d’un espai neutre, que no els fiscalitza, com és l’esport. Gràcies a la pràctica esportiva es generen espais protegits on els joves poden assajar les habilitats i coneixements que utilitzaran a la seva vida en diferents contextos.

  Abandonament de la pràctica esportiva a l’adolescència
  L’abandonament gradual de la pràctica esportiva amb l’arribada de l’adolescència és un fet rellevant. Les darreres dades de Catalunya, recollides en la publicació “Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya 2016”, coordinada pel Consell Català de l’Esport, confirmen que el percentatge de pràctica disminueix del 80,5% (4t -6è primària) al 71,1% (1r – 2n ESO). Uns índexs que segueixen a la baixa a mesura que avança l’edat dels adolescents fins a situar-se en un 67,7% (3r – 4t ESO) de pràctica d’activitat fisicoesportiva.
  La davallada en el pas de primària a secundària s’accentua en el cas de les noies, que és prop del doble que per als nois (noies, 16,9 punts menys, del 77 % a 6è de primària al 60,9 % a 4t d’ESO; nois, 9,5 punts menys, del 84% a 6è de primària al 74,5% a 4t d’ESO).

 • El programa consisteix en la incorporació en els serveis d’atenció a les persones municipals de la figura d’educadors esportius que acompanyaran adolescents i joves, de 12 a 18 anys, en la definició i realització d’activitats de caire esportiu, lúdic, saludable, inclusiu i innovador tant en l’àmbit de l’espai públic (parcs i places, platges i boscos…) com en equipaments   educatius (patis de les escoles i dels instituts) dels municipis. 

  Aquesta és una acció adreçada especialment a joves i adolescents en risc d’exclusió, ja que la pràctica esportiva és un element de protecció i prevenció. 

  El projecte s’ha concebut en format pilot i s’ha engegat, aquest 2021, amb la col·laboració de 4 ajuntaments de la llera del Besòs: Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac.
  Cada municipi escull els equips d’educadors esportius, els espais on es realitzen les activitats esportives i la planificació de les activitats.
  La Diputació de Barcelona aporta recursos econòmics a cada municipi participant i s’encarrega de la capacitació i el seguiment dels equips d’educadors esportius, a més de proporcionar elements per avaluar la implantació del projecte. El treball es du a terme coordinadament amb diversos departaments municipals, agents socials i entitats del municipi.

 • 1. Garantir l’accés a la pràctica esportiva dels col·lectius més vulnerables.
  2. Disminuir el sedentarisme dels adolescents i el jovent.
  3. Afavorir la generació de projectes d’hàbits de vida actius i saludables entre els adolescents i els joves.
  4. Enfortir la funció educativa de l’esport.

 • Implementació i seguiment: 2020 – 2023

  • Fase d’inici i reajustament del servei (2020-2021):
   • Incorporació educadors esportius als municipis (1 agent per cada municipi / 4 municipis)
   • Actuacions d’adaptació d’espais públics: parcs i places, patis, platges... transformat amb equipament esportiu facilitador del lleure actiu en l’espai públic, mitjançant actuacions de condicionament i petites intervencions d’obra o reforma.
   • Generació de coneixement
   • Definició de serveis complementaris
   • Avaluació i reajustament del servei.
  • Fase d’expansió i adaptació d’espais (2021-2022):
   • Extensió del recurs a 20 municipis més (1 agent per cada municipi / 24 municipis)
   • Actuacions d’adaptació d’espais: parcs i places, patis, platges...
   • Generació i difusió de coneixement
   • Serveis complementaris: materials de suport, píndoles formatives, trobades informatives i de sensibilització, mobilitat dels participants.
  • Fase consolidació (2023):
   • Manteniment a 24 municipis (1 agent per cada municipi / 24 municipis)
   • Difusió de coneixement
   • Serveis complementaris
   • Definició dels elements de transferibilitat del projecte:
    • El projecte estableix unes metodologies que generen, en tots els agents implicats, un aprenentatge i uns hàbits que són els veritables garants de l’eix transformador d’aquest projecte
    • Durant l’execució del projecte, també es generen recursos en forma de nous usos d’espais o inversió en equipaments, que queden al territori per a ús continuat.
    • Un cop finalitzat el projecte s’establiran línies de treball futur amb agents del territori per generar oportunitats d’ocupabilitat i de treball comunitari: inserció dels individus objecte d’actuació als clubs esportius dels municipis, potenciació d’emprenedoria, treball extraescolar a les escoles, voluntariat, etc.

  Avaluació: 2023

  • Explotació del resultats del seguiment
  • Conclusions i propostes de millora
  • Rendiment de comptes:
   • Visualització municipal de resultats: informe amb indicadors d’èxit i de satisfacció dels agents implicats (les AFA, els instituts,...)
   • Desenvolupament de materials per donar valor al projecte
 • Àrea responsable
  Àrea d’Educació, Esports i Joventut

  Àrees implicades
  Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

 • Pressupost: 5.000.000€ 
  Anualitat de la despesa: 2020, 2021, 2022, 2023 

Projectes Transformadors | Les persones
03 / 22