Impuls de les agendes urbanes locals header cover

Impuls de les agendes urbanes locals

16 / 22 Projectes Transformadors El planeta
El planeta
Imatge decorativa

 

Acompanyament dels ajuntaments en la definició de plans d’acció local alineats amb els criteris de l’Agenda Urbana, però aterrant-los a la realitat local, alineant les inversions públiques locals i aportant recursos de la corporació per aconseguir-ho.

 • L’any 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, que defineix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Els estats s’han compromès a alinear les seves polítiques amb els ODS i establir les regulacions necessàries per aconseguir-los. 

  L’any següent, el 2016, la Conferència de les Nacions Unides per l’Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible aprovà a Equador el document final sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III), que inclou la Nova Agenda Urbana, i que aquell mateix any fou ratificat per l’Assemblea General de les Nacions Unides. Aquest document estratègic marca la pauta de les polítiques urbanes dels estats membres de l’ONU. Per implementar-les es planteja un desenvolupament en cascada que vagi d’allò global fins allò local. Per a això, cal que els estats i les regions elaborin les seves pròpies agendes urbanes. Així, sota aquest marc global, Europa, l’Estat espanyol i Catalunya desenvolupen les seves agendes respectives, que han de configurar el marc estratègic general de les polítiques urbanes integrades.

  Amb aquesta referència, i en un context de crisi sanitària, econòmica i ambiental d’abast mundial, els ens locals afronten reptes complexos i transformacions urbanes que hauran de ser intel·ligents, sostenibles i socialment justes. A fi de cobrir un espai propi per als governs locals en aquesta matèria, l’Agenda Urbana Local es proposa com el full de ruta que proporcionarà una visió global i a llarg termini als municipis i determinarà models urbans i rurals sostenibles que possibilitin implementar polítiques urbanes superadors de les aproximacions sectorials, amb un enfocament integrat i multidisciplinari que afavoreixi la participació dels agents del territori, impulsi models de governança multinivell i fomenti la col·laboració publicoprivada, així com la cooperació supralocal.

  Per fer-ho possible, cal donar suport als ens locals i facilitar-los recursos tècnics i econòmics per redactar i implementar plans d’acció de l’Agenda Urbana com a instruments de sostenibilitat i aconseguir, així, ciutats i pobles més segurs, resilients i saludables. Amb aquesta finalitat, la Diputació de Barcelona posa en marxa l’any 2020 el projecte transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals.

 • El projecte es desenvolupa al voltant de tres eixos: 

  1. El suport tècnic individualitzat als ens locals de la demarcació en la redacció i la implementació de les seves agendes urbanes locals, vehiculat a través d’un nou recurs del Catàleg 2021-23, Disseny de l’Agenda Urbana Local.
  2. La creació i gestió de la Xarxa d’Agendes Urbanes Locals de Barcelona, en col·laboració amb diferents departaments de la corporació. La Xarxa ha de ser un espai relacional de cooperació, intercanvi, innovació, aprenentatge i seguiment per activar dinàmiques que afecten molts agents del territori: ajuntaments, ​​administracions públiques de diferent nivell, universitats, experts, agents econòmics i socials del territori, entitats locals i ciutadania. Es tracta de promoure i articular la coordinació entre les diferents agendes i agents, facilitar la creació d’aliances, millorar capacitats i constituir-se en un espai on crear compromisos i avançar plegats en el procés d’implementar l’agenda urbana local.
  3. Aliances i col·laboració amb altres agendes i fòrums de temàtiques comunes que ultrapassin l’àmbit de la província amb els objectius d’intercanviar coneixement, alinear continguts i metodologies i enfortir l’acció sobre el territori. La Diputació de Barcelona participa en els grups de treball per a la redacció de l’Agenda Urbana de Catalunya. Així mateix, el Projecte d'Impuls de les Agendes Urbanes Locals és reconegut com a projecte pilot de l’Agenda Urbana Espanyola. Per últim, la corporació s’integrarà formalment al Foro Urbano de España, promogut pel Govern d’Espanya i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

  El desplegament del projecte es concep com un treball col·laboratiu en el si de la corporació dirigit pel Grup Motor de l’Agenda Urbana Local, liderat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) i integrat per diferents departaments de la institució.

 • 1. Formular plans d’acció local alineats amb les agendes urbanes.
  2. Afavorir l’alineació de les inversions públiques locals amb l’Agenda Urbana.
  3. Millorar la qualitat de l’entorn urbà del municipi reduint les desigualtats entre barris.
  4. Alinear recursos de la corporació en la implementació de les agendes urbanes locals.
  5. Promoure el treball en xarxa, l'intercanvi i la cooperació d'agents del territori en la definició i implementació de les agendes urbanes locals.

 • Fase 1. Articulació del projecte en els diferents nivells tècnic i organitzatiu (2020-2021)
   
  a. Disseny de l’agenda Urbana Local

  • Redacció de projectes pilot (juny 2020 - maig 2021). El Departament d’Urbanisme de la GSHUA, en col·laboració amb el Servei d’Agenda 2030 i Participació, ha dut a terme dos projectes pilot als municipis de Berga i Martorell per fer una aproximació metodològica al pla d’acció local i valorar després la seva adequació aplicant-lo a àrees urbanes concretes d’aquests municipis.
  • Creació i llançament del recurs Disseny de l’Agenda Urbana Local (nov. 2020 - gen. 2021). S’ha definit el procediment, l’objecte, el contingut, els destinataris i els criteris de valoració. Un cop aprovat, el recurs s’ha presentat a les entitats locals.
  • Guia pràctica per a la redacció de l’Agenda Urbana Local (juny-set. 2021). Per facilitar el treball dels tècnics redactors s’ha elaborat un manual que recull els elements de context i la metodologia a utilitzar.

  b. Xarxa de les Agendes Urbanes Locals

  • Formació i activació del Grup Motor. Formen aquest grup: Servei d’Urbanisme, Servei d’Agenda 2030 i Participació, Servei de Planificació i Avaluació, Servei d’Equipaments i Espai Públic, Gerència de Serveis de Medi Ambient i Oficina d’Habitatge.
  • Contactes i reunions específiques amb els ens locals de la demarcació que desenvolupen processos d’agenda urbana. 
  • Conceptualització, és a dir, definició de l’estructura i els espais d’activitat de la Xarxa.
  • Creació de l’espai digital, consistent en una comunitat virtual i un web de la Xarxa de les Agendes Urbanes Locals.
  • Disseny i gestió inicial del Visor de les Agendes Urbanes Locals.
  • Disseny i organització del Fòrum de les Agendes Urbanes Locals.
  • Disseny del Pla de Formació de la Xarxa.

  c. Aliances i col·laboracions amb altres agendes i fòrums

  • Agenda Urbana Espanyola (AUE). Al juliol de 2021, es va signar el protocol general d’actuació de la Secretaria General de l’Agenda Urbana i l’Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), per tal de ser projecte pilot del Pla d’Acció de l'Agenda Urbana Espanyola.
  • Foro Urbano de España (MITMA-FEMP). A l’octubre de 2021, el MITMA i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) van impulsar el Foro Urbano de España, un espai que va comptar amb la participació activa de la Diputació de Barcelona.
  • Agenda Urbana de Catalunya (AUC). La Diputació de Barcelona ha adquirit el compromís en el si de l’Assemblea Urbana de Catalunya per a l’aplicació real i efectiva de l’Agenda Urbana. A aquesta relació institucional se suma la participació tècnica activa en els grups de treball per redactar l’AUC i la creació d´un grup de coordinació d’aquesta i el projecte transformador d’Impuls de les Agendes Urbanes Locals.
  • Altres administracions, agendes i fòrums. S’han activat contactes i s’han creat sinergies amb la Diputació de Granada i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.


  Fase 2. Posada en marxa i projecte en curs (2021-2024)

  a. Disseny de l’Agenda Urbana Local

  • Redacció d’agendes urbanes locals (febr. 2021 - jul. 2022). A la primera de les tres convocatòries del Catàleg 21-23 del recurs Disseny de l’Agenda Urbana Local previstes, es presta assistència per a la redacció d’agendes urbanes de quatre entitats locals i una de supralocal que abasten onze municipis: Canet de Mar, Martorell, Masquefa, Sant Cugat del Vallès i la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Òdena, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí).

  b. Xarxa de les Agendes Urbanes Locals

  • Posada en marxa i dinamització de la Xarxa (des. 2021 - des. 2024), que té com a eixos de treball l’intercanvi, la capacitació i el seguiment de les agendes i que està formada per una estructura operativa a tres nivells: els espais interns, els espais de relació i el sistema de monitorització.

  c. Aliances i col·laboració amb altres agendes i fòrums

  • Continuació de les col·laboracions establertes i ampliació del nombre d’aliances.
 • Àrea responsable

  Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
  Àrea d’Acció Climàtica
  Àrea de Presidència

 • 557.508,10 € 
  2020, 2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | El planeta
16 / 22