Fibra òptica a la xarxa de carreteres header cover

Fibra òptica a la xarxa de carreteres

15 / 22 Projectes Transformadors La prosperitat
La prosperitat

 

El projecte facilita l’accés a la banda ampla a la població, sent un factor de cohesió, millorant les oportunitats a tot el territori, promovent l’activitat econòmica alhora que es millora la competitivitat d’empreses i explotacions. El repte a abordar és facilitar l’accés a xarxes de comunicacions de banda ampla i donar compliment als objectius de l’Agenda Digital Europea.

 • L’accés universal a internet a través banda ampla permet reduir les desigualtats, permet l’accés a serveis digitals, les gestions telemàtiques, la formació en línia, la deslocalització del centres de treball i el teletreball, entre d’altres, a més a més de maximitzar les eines per a la comunicació de què disposa la població.

  Tothom té dret a una bona connexió a internet i així accedir al món digital. Aquest projecte dona accés a serveis digitals a la població allunyada dels grans centres i permet el teletreball, cosa que ajuda a millorar la conciliació familiar.

  L’actuació física d’aquest projecte sobre les carreteres millora la seguretat de les vies i afavoreix la  reducció de l’accidentalitat dels seus usuaris. Igualment permet reduir emissions per la reducció de desplaçaments, així com per haver de fer menys tasques de manteniment.

 • El projecte afavoreix l’accés a connexions a Internet ràpides i fiables, independentment de la distància als grans nuclis de població. Cerca l’accés universal a les tecnologies de la informació i les comunicacions.

  Es promou la reducció d’emissions, tant per la disminució dels desplaçaments de particulars i empreses —permeten el teletreball, la teleformació i els tràmits en línia—,com per la reducció de les necessitats de manteniment de la via —minimitzant les actuacions en el medi i el consegüent menor ús de recursos.

  Es millora la competitivitat del sector empresarial, oferint la possibilitat de deslocalitzar els centres de treball, reduir els costos dels desplaçaments als centres de treball i facilitar l’accés al món a les petites empreses repartides pel territori.

  • Objectiu 1: Facilitar l’accés a xarxes de banda ampla a la població.
  • Objectiu 2: Estendre l’abast territorial de la xarxa de banda ampla a zones de baixa densitat.
  • Objectiu 3: Reduir la sinistralitat i millora de la seguretat viària.
 • Les actuacions previstes permetran aconseguir la connexió de tots els municipis en què es pugui connectar la xarxa troncal de fibra òptica amb el nucli municipal, a través de les carreteres de la Diputació de Barcelona.

  Les obres es desenvoluparan en diferents fases, a mesura que la xarxa troncal s’ha anat estenent, fins als municipis que no disposen de fibra òptica, o bé amb un baix nivell d’implantació. En la proposta es tindrà en compte la viabilitat de les carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona com a mitjà per a comunicar les poblacions a partir de les xarxes de comunicacions existents. S’inclouran als projectes el màxim número d’actuacions possibles, de manera que s’optimitzi la inversió econòmica disponible per assolir el major número de municipis possible en cada fase.

  • Objectiu 1: Facilitar l’accés a xarxes de banda ampla a la població. Indicador: Percentatge de quilòmetres de conducte apte per a fibra òptica instal·lats respecte el total de quilòmetres de carretera de titularitat de la Diputació.
  • Objectiu 2: Estendre l’abast territorial de la xarxa de banda ampla a zones de baixa densitat. Indicador: Percentatge de nuclis amb menys de 2.000 habitants que es podran connectar respecte el total de nuclis de menys de 2.000 habitants de la demarcació.
  • Objectiu 3: Reduir la sinistralitat i millora de la seguretat viària. Indicador: Percentatge de quilòmetres de cuneta revestida de formigó de seguretat (per reduir les afectacions per escorrentiu a la calçada com per l’aportació de sediments a la via) respecte el total de quilòmetres de carretera de titularitat provincial
 • Àrea responsable    

  Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
  Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

 • Anualitat 2020 2021 2022 2023
  Despesa 3.198.926,94 € 6.384.207,28 € per determinar per determinar
Projectes Transformadors | La prosperitat
15 / 22