Documentació

 

Bases per al govern
Pla d'actuació de mandat (síntesi)
Pla d'actuació de mandat