CulturaMENT header cover

CulturaMENT

05 / 22 Projectes Transformadors Les persones
Les persones
Imatge decorativa

Posar a l’abast dels ajuntaments recursos, eines i continguts culturals que els ajudin a impulsar projectes culturals que fomentin el benestar de les persones que pateixen malalties mentals i d’integrar-les a l’oferta cultural del municipi.

 • La cultura és una eina de transformació i d’inclusió social, valors que la fan especialment útil per a un dels col·lectius més vulnerables després de la pandèmia: les persones grans. La cultura és aquell element que crea vincles entre les persones, que fa que es reconeguin i s’identifiquin com a societat. La cultura pròpia també ajuda a entendre les altres cultures, a respectar-les, a valorar-les i a establir-hi llaços que ens permetin interactuar i intercanviar els coneixements. Per això, la cultura és un important agent per potenciar la inclusió social d’aquells col·lectius amb risc d’exclusió i la generació de benestar.

  Responsables i professionals de la cultura manifesten el seu interès a realitzar més activitats específiques per a gent gran en els equipaments culturals, però la majoria reconeix que necessita formació i suport d’experts per tractar aquest tipus de públic, a més de pressupost i recursos humans per planificar millor determinades polítiques, programacions més diversificades, etc.

  Aquestes són les principals conclusions que s’extreuen de l’estudi «CulturaMENT: cultura, gent gran i demència a la demarcació de Barcelona», encarregat per la Gerència de Serveis de Cultura, sobre la situació de les activitats culturals –teatre, música, dansa, circ, museus, centres d’arts visuals i biblioteques– que es desenvolupen a la demarcació de Barcelona relacionades amb la salut mental, prioritàriament dirigides a persones grans i amb demència.

  L’estudi ha analitzat els diferents agents que intervenen en l’oferta cultural dels públics en un mostreig de municipis: els equipaments, els agents connectors i els usuaris. A través d’entrevistes, contactes, enquestes, conferències, entre d’altres, s’ha obtingut una fotografia actual del que s'està fent a la demarcació de Barcelona en aquesta matèria.

  Museus, música, teatre, dansa, arts visuals, cinema, circ i biblioteques són els àmbits d’actuació de CulturaMENT entre els quals cada ajuntament haurà d’escollir per tal d’aconseguir que les persones que hi participin millorin el seu estat d’ànim, estableixin una bona interacció personal i incrementin les seves capacitats cognitives. Al costat d’aquests beneficis personals, es vol generar una sensibilització entre la ciutadania que elimini les barreres encara existents respecte a la salut mental.

 • Cal donar eines als equips de recepció, educatius o altres dels equipaments culturals, especialment els que tenen contacte directe amb el públic. És imprescindible formar-los sobre com adreçar-se a les persones grans que tenen un diagnòstic de demència lleu o moderat, i als seus acompanyants o cuidadors.

  Els ajuntaments participants reben tot el suport i l’acompanyament necessaris de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona,  sigui econòmic o formatiu, per tal desenvolupar satisfactòriament aquesta experiència pionera.

  Posem a l’abast dels ajuntaments recursos, eines i continguts perquè impulsin projectes culturals que fomentin el benestar de les persones que pateixen malalties mentals i facilitem que aquestes noves propostes s’integrin a l’oferta cultural del municipi.

 •  

 • CulturaMENT és un dels dinou projectes transformadors que formen part del Pla de mandat de la corporació 2020-2023. Els seus objectius específics connecten perfectament amb els ODS:

  1. Eliminar les barreres físiques, mentals (els comportaments diferents) i socials (l’acceptació de la diferència) en l’accés a la cultura de les persones amb malalties mentals.

  2. Crear nous públics per a la cultura (obertura a totes les tipologies de públic).

  3. Intercanviar coneixements entre l’aproximació a la creació de les activitats i el paper de la participació dels públics; entre els agents culturals, sanitaris i d’altres implicats (des dels prescriptors fins als acompanyants i familiars de persones amb malalties mentals).

  4. Posicionar la cultura com a eina transformadora de la societat i de millora del benestar i de la qualitat de vida de la ciutadania.

  5. Sensibilitzar els cuidadors de les persones amb malalties mentals de les potencialitats i les aportacions de la cultura al benestar de les persones.

 • Quinzena CulturaMENT

  De l’1 al 15 de novembre de 2021 es durà a terme una prova pilot a 12 municipis —un de cada comarca de la demarcació— amb una oferta d’activitats per a una intervenció adreçada al públic objectiu del programa, persones grans amb malalties mentals i els seus acompanyants o cuidadors.

  Els 12 municipis d’aquesta primera fase són Berga, Castellterçol, Igualada, Llinars del Vallès, Manresa, Montcada i Reixac, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Tordera, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

  Els ajuntaments han partit de programes o experiències ja existents al seu municipi i també s’han dissenyat noves propostes a mida adaptades als col·lectius destinataris, per tal d’organitzar el calendari, els horaris i la durada de cada intervenció.

  Els àmbits d’actuació són museus, música, teatre, dansa, arts visuals, circ, biblioteques i cinema, i els professionals implicats són principalment de les regidories de cultura i de serveis socials, personal dels equipaments i artistes que duen a terme programes o activitats en la línia del projecte.

  Una de les principals característiques del programa és la transversalitat, ja que combina casos en què la cultura ocupa els espais de la salut (centres d’atenció primària, hospitals o residències) i casos en què són els usuaris de la salut els que interactuen amb els espais culturals (teatres, auditoris, museus, sales d’exposicions o biblioteques).

  Totes les activitats de la Quinzena CulturaMENT són gratuïtes, amb inscripció prèvia pels canals que estableix cada ajuntament, i segueixen la normativa vigent pel que fa a mesures de seguretat sanitària i aforaments.

Projectes Transformadors | Les persones
05 / 22