Barcelona és molt més: una destinació turística sostenible header cover

Barcelona és molt més:
una destinació turística sostenible

13 / 22 Projectes Transformadors La prosperitat
La prosperitat
Imatge decorativa

Aquest projecte consisteix a estendre la cultura de la sostenibilitat turística en les destinacions locals i comarcals, com també a les empreses i els serveis turístics de la demarcació, prenent com a base el Compromís per a la Sostenibilitat Destinació Barcelona Biosphere.

 • Les Vies Blaves Barcelona (VBB) són un recorregut al costat de les lleres dels rius Llobregat, Cardener i Anoia al seu pas per la demarcació de Barcelona, de manera que puguin ser utilitzats per la ciutadania de manera contínua i per mitjans no monitoritzats, i des del respecte a la biodiversitat.

  Les Vies Blaves Barcelona recuperaran i posaran en valor el patrimoni natural i cultural del parc fluvial més important de la demarcació de Barcelona gràcies a la creació i adequació d’itineraris transitables per practicar el senderisme i el cicloturisme a l’entorn dels rius Llobregat, Anoia i Cardener.

  https://www.diba.cat/web/vies-blaves-bcn/

 • L'objectiu de la Diputació de Barcelona en matèria de turisme és promoure, a través de la seva marca Barcelona és molt més, el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la província de Barcelona a través del sector turístic, vetllant per mantenir un equilibri harmònic entre aquest desenvolupament i els entorns socioculturals i ambientals en els quals es desenvolupa.

 • Objectius

  •    Impulsar i donar suport a les polítiques de turisme desenvolupades pels municipis i altres entitats territorials.

  •    Crear i promocionar productes turístics.

 • •    Encoratjar les empreses de tots els municipis, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes. 

  •    Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d’aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.

  •    Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

  •    Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals. 

 • •    Estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les destinacions locals, als residents, les empreses i serveis turístics de les comarques de Barcelona, alineada amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. 

  •    Donar visibilitat a la implantació de processos de millora, tant a la mateixa Diputació de Barcelona amb la Certificació Biosphere, com a les destinacions locals, empreses i serveis turístics, mitjançant el Compromís Biosphere, ambdós programes alineats amb els 17 ODS. 

  •    Captar demanda turística orientada als 17 ODS, mitjançant el desenvolupament d’estratègies de creació de producte i de màrqueting que permetin la selecció de públics i mercats emissors orientats a aquests temes, així com accions de promoció més sostenibles quant a formats i elements. 

 • Es concreten en les línies d'actuació següents:

  •    Promoure grups territorials i grups de negoci per aconseguir un turisme de qualitat i competitiu.

  •    Contribuir a la dinamització turística del territori a través de la gestió d'ajuts a la inversió en infraestructura i a les activitats turístiques gestionat dins del programa Xarxa de Governs Locals.

  •    Participar en els consorcis de promoció turística del territori de la província. Promoure la creació i la millora d'oficines de turisme.

  •    Gestionar diferents eines i suports de màrqueting i comunicació turística a través de la marca Barcelona és molt més, per tal de posicionar l'oferta de la província de Barcelona en els diferents mercats emissors.

 • Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

 • Cost: 9.500.000 € 
  Anualitat: 2020, 2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | La prosperitat
13 / 22