Enfortirem el món local i reactivarem els pobles i les ciutats per una economia, una societat i un medi ambient sostenibles

 

El Pla d’actuació de mandat 2020-2023, o PAM 2020-2023, és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té a l’abast.

Aquest Pla estableix un full de ruta del govern de la corporació, i que s'actualitza i renova d’acord amb les noves prioritats polítiques que apareixen segons l’evolució del context econòmic i social de la província de Barcelona.

 

16 objectius estratègics
21 projectes transformadors
9 eixos de les àrees corporatives