XarxA2030 - Espai d'intercanvi de coneixement en Agenda 2030

Logotipo de la Xarxa 2030

 

La XarxA2030, constituïda el 2021, és un espai d’intercanvi de coneixement format per tècnics i tècniques d’ens locals de la demarcació que neix amb el propòsit de constituir un grup de treball estable que englobi als ens locals més actius en la implementació de l’Agenda 2030 i la localització dels objectius de desenvolupament sostenible, per tal de reflexionar conjuntament i innovar sobre metodologies, dinàmiques i noves aproximacions en aquesta matèria.

Els objectius de la XarxA2030 van estar consensuats i prioritzats per part del grup d'ens locals participants, i són els següents:

•    Canalitzar necessitats, dubtes, inquietuds o problemàtiques per aportar solucions fruit de l’experiència de tots els i les participants.
•    Nodrir-se de les pràctiques diverses a través de la difusió i aprofundiment en les bones pràctiques.
•    Contrastar metodologies ja creades (pels ens locals o per la Diputació de Barcelona) per millorar-les i crear-ne de noves.
•    Fer xarxa a través de l’activació d’un espai compartit horitzontal i de la generació de sinèrgies.

El principal requisit per formar part d’aquesta XarxA2030 és ser tècnic o tècnica d’un ens local que estigui treballant activament en l’assoliment dels ODS i de l’Agenda 2030 amb la ferma voluntat de continuar avançant en la seva implementació. 

Aquesta Xarxa s’ofereix com un recurs del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona amb el nom “Espai d'intercanvi de coneixement per a la implementació de l'Agenda 2030”, i es pot sol·licitar durant tot l’any.

Actualment, la XarxA2030 està constituïda per un total de 17 ens locals: 14 municipis i 3 consells comarcals. Tots ells tenen en comú l’experiència en la localització de l’Agenda 2030 en els seus territoris. 

La XarxA2030 compta amb un espai virtual en el que les persones que en son membres poden interactuar i intercanviar informació, opinions o experiències. També funciona com a repositori d’informació i de la documentació generada en les sessions de treball de la xarxa.

Si sou membres de la XarxA2030 podeu accedir a l’Espai virtual aquí.