La Diputació de Barcelona amb els ODS

Per tal d’expressar el seu compromís institucional amb l’Agenda 2030, la Diputació de Barcelona ha esdevingut un dels primers governs locals en integrar els objectius de desenvolupament sostenible a la seva estratègia de govern.  

L’adopció de l’Agenda 2030 com a marc de referència de l’acció de la Diputació de Barcelona s’ha realitzat, doncs, localitzant els objectius de desenvolupament sostenible i també les fites associades, per tal d’adaptar-les a la realitat dels governs locals de la província de Barcelona, així com de la corporació mateixa i a les seves competències, i situen la seva acció institucional en el context d’una democràcia i una societat avançades. 

Així, el Mandat 2019-2023 ha orientat, per primera vegada, l’estratègia corporativa cap a l’assoliment de l’Agenda 2030 amb una nova generació de polítiques locals innovadores que posa la mirada en la sostenibilitat. El propi PAM fa un pas endavant en el compromís institucional per incorporar l’Agenda a l’estratègia corporativa.

En la mateixa direcció, les línies de Cooperació Local que es desenvolupen a través dels instruments de cooperació del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals, tenen l’objectiu d’avançar cap a una xarxa de governs locals més forta i cohesionada, que no deixi ningú ni cap municipi enrere.

Així, el Programa General d’Inversions és l’instrument adreçat a finançar únicament noves inversions i a mantenir i reposar inversions sostenibles, basat en una dotació garantida i coneguda pels ens locals, determinada per una fórmula de repartiment objectiva, equitativa i transparent i amb uns objectius estratègics alineats amb els ODS.

El Catàleg de Serveis és un instrument transversal al conjunt de l’organització que, per primera vegada és estable al llarg del mandat, el qual ofereix un ampli ventall de recursos de caràcter econòmic, tècnic i material als governs locals de la província de Barcelona, tots ells vinculats amb les fites i els ODS de l’Agenda 2030 i, alguns, orientats específicament al suport en matèria d'Agenda 2030.

Finalment, els programes específics són el tercer instrument de la cooperació local alineat amb l’estratègia corporativa i, per tant, amb l’Agenda 2030, per donar resposta a les circumstàncies d’emergència o de context que no troben cobertura en els dos instruments anteriorment esmentats.