Publicacions  

 

L’Observatori Local d’Habitatge posa a l'abast de tothom coneixement teòric i empíric per promoure la reflexió i l'anàlisi en temes d'interès per als governs locals i per contribuir a la gestió de les polítiques públiques. Adreçat a càrrecs electes, tècnics, experts en habitatge i qualsevol persona relacionada amb el món local.

Polítiques d'habitatge en petits municipis. Especificitats, innovació i govern multinivell 

Desenvolupament rural i noves habitabilitats 

Habitatge cooperatiu en cessió d'ús: eines i criteris per a la seva implementació a escala municipal 

La coproducció d'habitatge a Catalunya: orientacions per al món local 

Masoveria urbana. Guia metodològica

Model funcional i de gestió de les oficines locals d'habitatge

Guia Metodològica per a la redacció de plans locals d'habitatge

Adjudicació i funcionament intern de l'allotjament d'urgència i inclusió social. Document d'anàlisi i bases

Altres

Aquest apartat és el repositori de les Càpsules, publicacions breus que tracten de forma monogràfica aspectes d'interès per a la política local habitatge. També és posa a disposició l'històric documental de l'Observatori Local d'Habitatge.