Observatori Metropolità        

de l'Habitatge de Barcelona  

 

Amb la voluntat de crear sinèrgies i col.laborar entre actors públics que disposen d’observatoris d’habitatge, a finals del 2016 l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana, la Generalitat a través de la secretaria d’Habitatge, l’Agència de l’habitatge i l’INCASOL), l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Barcelona, signen un conveni per fer possible el desenvolupament d’un Observatori Metropolità de l’Habitatge (O-HB). Mitjançant l’O-HB  es treballarà en xarxa per definir i desplegar de manera més eficaç polítiques públiques d’habitatge.

L’OHB és un instrument d'àmbit supramunicipal encapçalat per diverses administracions capaç de tenir una mirada holística sobre l’habitatge, aportant la informació i eines necessàries per avaluar i dissenyar les polítiques públiques d’habitatge en l’àmbit metropolità.

La Diputació de Barcelona participa en el finançament i ,a través de l’Oficina d’Habitatge, en la definiciólínies d’estudi i temàtiques que s’haurien detractar , a més s’estudia la complementarietat de dades entre els dos observatoris.

L'OHB disposa d’ un visualitzador de dades d'habitatge i un informe interactiu on es poden consultar tots els indicadors. http://www.ohb.cat/

El vincle amb l’O-HB permet reforçar el treball que es realitza des de l’oficina d’habitatge de la Diputació i, específicament, la feina que es realitza des del seu Observatori Local d’Habitatge ja que facilita:

  • La identificació de les necessitats de coneixement dels ajuntaments en matèria d’habitatge
  • Detecció i difusió de coneixement produït pels diferents agents rellevant per a la política d’habitatge
  • Identificació de tendències i fenòmens emergents susceptibles de tenir impacte en les polítiques d’habitatge
  • Promoció de la innovació en l’àmbit habitatge
  • Fomentar una visió socials en la recerca i la producció de dades dels diferents agents
  • Promoure estudis i noves dades que contemplin el nivell municipal, comarcal i de demarcació.
  • Definició d’indicadors comparables entre els dos observatoris.

 

Les entitats que formen l'O-HB són: