Normativa  

Habitatge i Món local - Actualitat normativa

Publicació trimestral que agrupa i ordena temàticament la normativa i jurisprudència dels darrers tres mesos, relacionada directa i indirectament amb les polítiques locals d'habitatge, incorporant comentaris-resum i enllaços web per localitzar la normativa a internet.

 

 

Altres recursos

 

  • Normativa d'emergència referent al COVID-19 en relació a l'habitatge

  1. Nota resum
  2. Nota informativa RDLL. 11/2020
  3. Nota informativa modificació del Plan estatal de vivienda 2018-2021
  4. Nota informativa RDLL 16/2020 

 

  • Nota informativa: Plan estatal de vivienda 2018-2021 i conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya

  1. Nota informativa
  2. Quadres resum

 

Text original i refós amb les modificacions que s'hi ha anat introduint. També recull altra normativa de referència relacionada.