Unitat NEXT DIBA

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Àrea de Presidència
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta. 08008 Barcelona
ceccl.nextdiba@diba.cat
Telèfon 934 049 379