CAESEN

Next Diba

PROJECTES LOCALS, PARTICIPACIÓ, ALIANCES

Us donem la benvinguda a la web Next Diba, un espai des d’on compartir i donar resposta als reptes i les oportunitats que representen per al món local l’aprovació dels fons europeus Next Generation EU, dirigits a la recuperació i modernització econòmica afectada greument per la pandèmia mundial de la COVID-19.

Aquí trobareu informació actualitzada d’especial interès sobre les novetats d’aquests fons, així com un canal per compartir amb la Diputació de Barcelona aquells projectes locals més madurs i amb una major capacitat transformadora.

Malgrat encara hi ha importants incerteses sobre quina serà la participació dels diferents agents, especialment el món local, en la distribució i la gestió d’aquests fons extraordinaris procedents de la UE, aquesta és una gran oportunitat per treballar, conjuntament, entre governs locals, teixit social i empresarial de la província de Barcelona, així com sumar esforços amb la resta de territoris de Catalunya i de l’Estat, per fer aflorar iniciatives i projectes que ens encaminin cap a una recuperació sostenible i resilient que estimuli la creació d’ocupació i, alhora, ens permeti abordar els reptes ecològics i digitals que tenim per davant com a societat.

 

 
Convocatòries
Convocatòries
Assistència als ens locals
Assistència als ens locals
Sistema de gestió de Subprojectes
Sistema de gestió de Subprojectes
Què és Next Generation UE
Què és Next Generation UE
El marc financer plurianual de la UE
El marc financer plurianual de la UE

Què és Next Generation EU?

El NextGenerationEU és un instrument extraordinari, aprovat pels líders europeus el 21 de juliol  de 2020, dotat amb 750.000 milions d'euros per contribuir a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de la COVID-19. Es pretén contribuir a fer d’Europa un territori més ecològic, més digital, més resilient i més ben adaptat als reptes actuals i futurs.

En el cas espanyol es tradueix en una injecció de 140.000 M€ en forma de transferències (60.000 M€) i préstecs (80.000 M€) per a reformes i inversions que s’han d’implementar entre el 2021 i el 2026. El passat 7 d’octubre de 2020, Espanya va presentar un primer pla anomenat ”España Puede”, per orientar i mobilitzar els fons europeus destinats a España a partir de 4 línies i 10 polítiques palanca de reforma estructural per un creixement sostenible i inclusiu.

Línies directrius del Pla España Puede

Línies directrius del Pla España Puede

10 polítiques palanca de reforma estructural

10 polítiques palanca de reforma estructural

Està previst que España presenti el seu Pla Espanyol de Recuperació definitiu com a màxim el 30 d’abril de 2021. Des d’aleshores, la Comissió Europea disposa de dos mesos per avaluar-lo i a continuació el Consell disposa de quatre setmanes per aprovar-lo. Un cop aprovat el Pla, es podrà procedir a publicar les convocatòries de subvencions i altres mecanismes de suport econòmic, encara pendents de definir.

[+] Infografia Fons europeus 2021-2027 (font: https://www.zabala.es/es/noticias/faqs-next-generation-eu)

Què és el Sistema de gestió dels fons NextGenerationEU?

En el marc dels fons NextGenerationEU, els ens locals podran estar considerades com entitats executores del pla de recuperació quan aquestes tinguin assignat un Subprojecte que rebi fons destinats a realitzar les mesures, reformes i inversions que preveuen els components del PRTR.

Els projectes locals finançats amb fons NGEU estan supeditats al compliment d’uns requeriments específics que afecten a l’execució i gestió dels subprojectes.

Les mesures i requeriments que les entitats executores de subprojectes han d’adoptar venen marcades per la normativa comunitària i es despleguen al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i la normativa i regulació que se’n deriva d’aquest.

En aquest sentit, l’Ordre HFP/1030/2021 configura el sistema de gestió dels fons NGEU i estableix els set principis transversals de gestió que són d’obligat compliment per part de les entitats executores.

A continuació, trobareu una infografia amb la descripció de cadascun dels principis transversals de gestió on s’inclouen recursos i documentació de referència que us ajudaran en la vostra gestió diària i consecució dels objectius de gestió.


 

Com sabem si estem complint amb els principis i pràctiques de gestió que marca el PRTR?

Per conèixer el grau de compliment dels set principis transversals de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, tal i com preveu l’article 2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, les entitats executores hauran de realitzar un exercici d’autoavaluació com a mínim un cop l’any.

L’Annex II de l’esmentada Ordre, presenta uns models de qüestionari d’autoavaluació per tal de quantificar el risc de compliment dels requeriments establerts. Totes les entitats tenen l’objectiu d’aconseguir la categorització de «risc baix».

A continuació, la Diputació de Barcelona posa al vostre abast uns models de formulari de Test d’Autoavaluació que podeu fer servir per avaluar el compliment dels principis de gestió:

*Per poder obrir-los heu de descarregar-vos els documents.

I, si no s’aconsegueix l’objectiu de «risc baix»?

Les entitats executores de subprojectes hauran d’adoptar mesures orientades a millorar les qüestions que tracten els tests.

Assistència als ens locals

El darrer trimestre de 2020 la Diputació de Barcelona va iniciar el desplegament de l’estratègia NEXT DIBA, dirigida a posicionar a la província de Barcelona i els governs locals davant de l’aprovació dels fons extraordinaris NextGenerationEU per tal maximitzar les possibilitats de captació d’aquests recursos econòmics.

Davant aquesta voluntat manifesta de contribuir a maximitzar l’absorció d’aquests fons, la Diputació de Barcelona posa en marxa un programa de suport plurianual, el Programa específic Next DIBA, adreçat als ens locals de la província de Barcelona en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Aquest Programa neix amb els objectius següents:

1.- Contribuir a maximitzar el nombre de projectes finançats amb fons NextGenerationEU a la província de Barcelona.

2.- Contribuir a garantir una execució eficaç dels projectes finançats mitjançant els font NextGenerationEU a la província de Barceona.

L’assistència als governs locals es realitzarà a través de l’aprovació de línies de suport, cadascuna de les quals es correspon amb una convocatòria de subvenció dels Fons NextGenerationEU publicada per l’Estat, la Generalitat o qualsevol altra entitat i per a la qual els ens locals poden ser entitats beneficiàries.

Amb l’aprovació del Programa específic Next Diba, i per a cada línia de suport, s’activen dos recursos de tipus tècnic que resten permanents durant la vigència del Programa:

  • Assessorament integral en fase de sol·licitud per a ajuntaments de fins a 5.000 habitants.
  • Assessorament procedimental en fase de sol·licitud per a tots els ajuntaments de la província de Barcelona.

La Diputació de Barcelona podrà habilitar, addicionalment, altres recursos de tipus tècnic així com recursos econòmics o de prestació directa. L’activació d’aquests recursos addicionals es comunicarà als ens locals a través dels canals habituals, així com a través del sistema d’alertes Next Diba.

Infografia del programa específic Next Diba

Si, per contra, disposes d’un projecte madur pel qual encara no has detectat una oportunitat de finançament i la vols compartir amb nosaltres, descarrega’t, desa, i edita el següent formulari i envia’l a: ceccl.nextdiba@diba.cat.

El Marc Financer Plurianual de la Unió Europea

El 17 de desembre de 2020 el Parlament Europeu i el Consell de la UE van adoptar el Reglament pel que s’estableix el Marc Financer Plurianual (MFP) de la UE pel període 2021-2027. El nou Reglament preveu un pressupost a llarg termini d’1,074 bilions d’euros per a la UE-27 (a preus de 2018). Aquest pressupost juntament amb l’instrument de recuperació “Next Generation EU” de 750.000 M d’euros, permetrà a la Unió un finançament sense precedents d’1,8 bilions d’euros pels propers 7 anys i així contribuir a la recuperació de la pandèmia de la COVID-19 i a les prioritats a llarg terme de la UE en els diversos àmbits d’actuació.

El nou MFP abraça set àmbits de despesa i proporcionarà el marc pel finançament de gairebé 40 programes de la UE pels propers anys. Els recursos es destinaran a prioritats noves i reforçades en tots els àmbits d’intervenció, incloses les transicions ecològica i digital. La política de cohesió i la política agrícola comuna (PAC), seguiran rebent un finançament significatiu, i s’actualitzaran per garantir que contribueixin a la recuperació econòmica d’Europa i als objectius ecològics i digitals de la UE.

En la següent infografia es visualitzen els principals programes i fons del MFP i la seva assignació pressupostària, així com la repartició dels recursos del “Next Generation EU” segons els seus instruments. Aquells programes d’especial interès a nivell local són: els fons FEDER i el FSE+, el FEADER, el programa Horitzó Europa, els programes LIFE, Europa creativa, l’Instrument de desenvolupament i cooperació internacional.

Infografia del MFP 2021-2027 i el Next Generation EU

Etapes següents

Es preveu que la majoria dels programes de finançament sectorials de la UE s’adoptin al llarg del primer semestre de 2021 i s’apliquin retroactivament des de l’inici de l’any.

Fons europeus d’interès local del MFP

Més enllà dels recursos extraordinaris provinents de l’Instrument de recuperació de la UE, els ens locals poden participar i captar finançament europeu a través dels programes i fons d’àmbits molts diversos que impulsa la UE any rere any.

Els beneficis de la participació en programes europeus van més enllà de ser una font important de cofinançament per desenvolupar projectes locals. La participació en projectes europeus, com a líder, soci o associat, fomenta la col·laboració amb altres municipis, ens supralocals i altres actors; l’accés a iniciatives innovadores i a noves metodologies de treball, i l’establiment de xarxes de contactes internacionals. Alhora, els projectes europeus també ajuden a donar visibilitat a les bones pràctiques del territori i n’afavoreixen la projecció internacional.

La Diputació de Barcelona ofereix als ens locals suport tècnic i econòmic per a la definició de projectes i la captació de finançament europeu, a través de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Direcció de Relacions Internacionals.

Així mateix, la Diputació de Barcelona compta amb una oficina a Brussel·les des d’on se segueix el dia a dia de les decisions europees en relació amb els diferents programes d’interès local. Alhora, aquesta oficina fa seguiment de la normativa comunitària que està en preparació i que tindrà un impacte local per anticipar i facilitar la seva implementació.

Agenda
Preguntes més freqüents
Espai de recursos
Contacte
Seguiment

Sobre el fons Next Generation EU:

Comisión Europea

España puede

Next Generation Catalonia

Gaue, Guia d'Ajuts de la Unió Europea

 

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

  • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
  • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
    Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
  • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació