Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Ma. Teresa Muratel Cavero

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Directora de Serveis de Secretaries Delegades.
 • Funcionària del cos superior de Tècnics d'Administració General de la Diputació de Barcelona.
 • Cap de servei de secretaries delegades, Secretaria General, Diputació de Barcelona.
 • Cap de secció, Oficialia Major, Diputació de Barcelona.
 • Lletrada, Oficialia Major, Diputació de Barcelona.
 • Secretària delegada de la Xarxa Audiovisual Local, epe.
 • Secretària delegada del Consell d’Accessibilitat.
 • Secretària delegada del Consorci de Recursos i Documentació per a l’Autonomia Personal.
 • Secretària delegada de l’Institut d’Equipament Turístics d’Oci.
 • Secretària delegada de l’Institut d’Habitatge Local.
 • Secretària delegada de l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals.
 • Secretària delegada del Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
 • Secretària delegada de la Fundació Pública Casa de Caritat.
 • Vicesecretària del consell d’administració de Promoció Local d’Habitatge, SA.

Formació i activitat professional

 • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
 • Diplomada en Dret Civil català per la Universitat de Barcelona.
 • Màster en Funció Directiva per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Contacte

correu electrònic:
ds.secr.deleg@diba.cat
telèfon:
934 049 134