Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Susana Martínez Novella

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Directora de Serveis Jurídics, des de l’1 de febrer de 2010.
 • Cap de Servei d’Assistència Jurídica Local, des de l’1 de novembre del 2008 fins al 31 de gener de 2010.
 • Cap de Servei d’Assessoria Jurídica, des de l’1 de febrer del 2005 fins al 30 d’octubre de 2008.
 • Lletrada Coordinadora de la Direcció de Serveis Jurídics, des de l’1 de febrer del 2001 fins al 30 de gener de 2005.
 • Lletrada Coordinadora del Servei d’Assistència Jurídica Local, des de l’1 d’octubre del 1998 fins al 31 de gener de 2001.

Formació i activitat professional

 • Llicenciada en Dret. Universitat de Barcelona, 1990.
 • Màster en Funció directiva. Universitat Autònoma de Barcelona, 2010.
 • Llicenciada en Geografia i Història (secció Història de l’Art). Universitat de Barcelona, 1982.
 • Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP). Universitat de Barcelona, 1983.
 • És funcionària de carrera.
 • Advocada en exercici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, des de 1996.
 • Projecta la seva activitat professional com a lletrada en l’àmbit territorial dels 311 municipis que integren la demarcació territorial de Barcelona, així com en el sí de la Diputació de Barcelona, en disposar de poders notarials de la Presidència per actuar en nom de la Diputació, en tot tipus de jutjats, tribunals, fiscalies, juntes, jurats, organismes públics i privats, autoritats i funcionaris de qualsevol competència i jurisdicció.
 • Simultanieja la seva activitat professional amb la coordinació i impartició de cursos i ponències, tant en institucions públiques com privades, a tall d’exemple:
 • .professora de la Universitat Nacional d’Educació a Distància a Barcelona (UNED);
 • .professora de l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d’Advocats de Barcelona;
 • .professora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya;
 • .professora de l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), Ministeri d’Hisenda i Funció Pública;
 • .professora i ponent de la Federació de Municipis de Catalunya (Seminari Jurídic i Tècnic), i de l’Associació Catalana de Municipis;
 • .Generalitat de Catalunya (Departament d’Empresa i Ocupació); Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC);
 • .ponent de la Fundació Democràcia i Govern Local;
 • .coordinadora adjunta del Seminari d’actualització jurídica Josep Maria Esquerda; entre d’altres.
 • És coautora de tres llibres:
 • .'Gestió de Serveis Municipals' (ISBN: 84-7794-462-8). Barcelona, 1996.
 • .'Obres i Activitats Locals' (ISBN: 84-7794-849-7). Barcelona, 1998.
 • .'La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (Crisis y Propuestas para el Siglo XXI)', concretament del capítol dedicat a “La responsabilidad civil subsidiaria de la Administración derivada de acciones penales” (ISBN: 978-84-613-5416-O). Madrid, 2009.
 • Ha publicat més d’una cinquantena d’estudis i monografies en format digital, i una dotzena en format paper, en revistes especialitzades, majoritàriament en Quaderns de Dret Local (QDL).

Contacte

correu electrònic:
ds.juridics@diba.cat
telèfon:
934 022 990