Presidència

En funcions des del 28 de maig de 2023 i fins que es constitueixi la nova corporació.

Ostenta la representació legal de la Diputació i en dirigeix el govern i l'administració. És escollida entre els diputats i diputades que componen la corporació.

La Presidència exerceix les competències atribuïdes per la Llei 7/1985 de 2 d'abril i aquelles altres que s'hagi reservat en el marc del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona.

En el Ple d'investidura, de data 11 de juliol del 2019, la senyora Núria Marín Martínez ha estat escollida presidenta de la Diputació de Barcelona.

Partit Nom Càrrec Diputació Perfil Agenda
Núria Marín Martínez Presidenta CV Agenda


 

Vicepresidències

En funcions des del 28 de maig de 2023 i fins que es constitueixi la nova corporació.

Les vicepresidències substitueixen la presidència en cas de vacant, absència o impossibilitat, segons l'ordre de nomenament.

Són designades lliurement per la presidència d'entre els membres de la Junta de Govern.

En el mandat 2019-2023, els vicepresidents i les vicepresidentes de la Diputació de Barcelona són:

Partit Nom Càrrec Diputació Perfil Agenda

Lluïsa Moret Sabidó

Vicepresidenta primera

Membre de la Comissió Executiva

Membre de la Junta de Govern

CV

Agenda

Carmela Fortuny i Camarena

Vicepresidenta segona

Membre de la Comissió Executiva

Membre de la Junta de Govern

CV

Agenda

Ferran Mascarell i Canalda

Vicepresident tercer

Membre de la Comissió Executiva

Membre de la Junta de Govern

CV

Agenda

Núria Parlon Gil

Vicepresidenta quarta

Diputada per a les Polítiques de Participació, Agenda 2030 i ODS

Membre de la Comissió Executiva

Membre de la Junta de Govern

CV

Agenda


Acords i decrets

 

Càrrecs de representació de la Presidència

Per la seva condició, la presidenta de la Diputació de Barcelona té diversos càrrecs representatius en diferents ens participats per la institució, en tots els casos sense remuneració econòmica.

Entitat Òrgan Càrrec
Associació Arc Llatí

Assemblea General

Vocal (per càrrec)

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Assemblea General Vocal (per càrrec)
Comissió de Cooperació Local (Generalitat de Catalunya) Comissió Representant titular
Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social (CIRSO) Ple Càrrec delegat
Consell d'Accessibilitat

Plenari

Vicepresidència II

Consorci de les Biblioteques de Barcelona 

Consell General

Comissió Executiva

Càrrec delegat

Càrrec delegat

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Consell General

Comissió Executiva

Presidència (per càrrec)

Presidència (per càrrec)

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya- CSC

Junta General

Vocal

Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Consell General Presidència (per càrrec)
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Consell General

Comissió Executiva

Presidència (per càrrec)

Presidència (per càrrec)

Consorci del Gran Teatre del Liceu

Junta de Govern

Vicepresidència (per càrrec)

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola Assemblea General Vocal i Presidència
Consorci del Patrimoni de Sitges

Consell General

Comissió Executiva

Presidència (per càrrec)

Presidència (per càrrec)

Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

Consell de Govern

Vicepresidència (per càrrec)

Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials -ICPS

Consell de Govern

Comissió Executiva

Vicepresidència (rotativa)

Vicepresidència (rotativa)

Consorci Patronat Catalunya Món

Ple

Vocal titular (per càrrec)

Consorci Universitari Internacional Menéndez i Pelayo Barcelona Consell General Vocal (per càrrec)
Federació de Municipis de Catalunya Assemblea General Vocal (per càrrec)
Federación Española de Municipios y Provincias

Assemblea General

Comissions Sectorials

Representant

Voc.Com.Dip.Cab.Titular

Fundació CIDOB

Patronat

Càrrec delegat

Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes Patronat Càrrec delegat
Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics Locals Patronat Càrrec delegat
Fundació C. Privada Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet Patronat Representant titular
Fundació Catalunya - La Pedrera, fundació especial Patronat Càrrec delegat
Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada

Patronat

Comissió Executiva

Patró per càrrec i Vicepresidència

Vocal (per càrrec)

Fundació Internacional Olof Palme Patronat Càrrec delegat
Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris

Patronat

Patronat

Presidència honorífica

Càrrec delegat

Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona - IEB Patronat Patró (per càrrec)
Fundació Privada Institut d'Humanitats de Barcelona

Patronat

Patronat

Presidència d'honor

Càrrec delegat

Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona Patronat Patró per càrrec  i presidència
Fundació Privada per a l'Atenció a Persones Dependents Patronat Càrrec delegat
Fundació Privada President Samaranch Patronat Càrrec delegat
Fundación Privada Democracia y Gobierno Local

Patronat

Altres òrgans

Patró per càrrec i presidència

Presidència (per càrrec)

Junta Distribuïdora d'Herències de la Generalitat de Catalunya Junta Càrrec delegat
Organisme Autònom Institut del Teatre

Consell General

Junta de Govern

Altres òrgans

Presidència (per càrrec)

Presidència (per càrrec)

Presidència (per càrrec)

Organisme Autònom Local Fundació Pública Casa de Caritat Junta de Govern Càrrec delegat
Organisme Autònom Patronat d'Apostes Junta de Govern Presidència (per càrrec)
Organisme de Gestió Tributària - ORGT

Junta de Govern

Consell Directiu

Presidència (per càrrec)

Presidència (per càrrec)

Organització de Regions Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i d'Associacions de Regions (ORU/FOGAR) Assemblea General Representant
Organización mundial de ciudades y gobiernos locales unidos - CGLU Assemblea General Vocal (per càrrec)
Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-2016 Pacte Nacional Càrrec delegat
Pacte Nacional per a les Infraestructures (Generalitat de Catalunya) Pacte Nacional Vocal (per càrrec)
Patronat de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià

Patronat

Representant titular

Patronat de la Muntanya de Montserrat (OOAA - Generalitat de Catalunya) Ple Vocal (per càrrec)
Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad Assemblea General Càrrec delegat
Ruta del Modernisme de Barcelona Consell d'Honor Representant titular
Taula estratègica per a l'impuls de l'actual Aeròdrom d'Igualada-Òdena Taula estratègica Vocal (per càrrec)
Xarxa Audiovisual Local, SL

Junta General

Consell Administració

Vocal i Presidència (per càrrec)

Presidència