Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Montserrat Tordera Vigas

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Coordinadora de l'Àrea d’Infraestructures i Territori.
 • Coordinadora de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 2019-2023.
 • Directora del Gabinet de Presidència, 2018-2019.
 • Assessora tècnica de Promoció Econòmica, juliol 2015 - setembre 2018.
 • Coordinadora en matèria d'infraestructures, urbanisme i habitatge de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, febrer 2013- juliol 2015.

Formació i activitat professional

 • Enginyera de Camins, Canals i Ports per la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, 2008.
 • Enginyera Tècnica d’Obres Públiques per la Universitat Politècnica de Barcelona, 2006.
 • Tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en Seguretat en el Treball, Ergonomia, Higiene industrial a la Universitat de Vic.
 • Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local. Impartit pel departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques de la UAB.
 • Directiva de l’Àrea Patrimonial del RCD Espanyol de Barcelona, novembre 2012 - gener 2016.
 • Gerent de la fundació privada RISCLAB, setembre 2011- febrer 2013.

Contacte

correu electrònic:
telèfon: