Fitxa biogràfica

Martí Domènech Montagut

Nom i cognoms: Martí Domènech Montagut

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • coordinador de l'Àrea d'Acció Climàtica

Formació i activitat professional

 • Arquitecte Superior especialitzat en Projectes i Urbanisme per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 1984.
 • Diplomat per ESADE en Funció Gerencial a les Administracions Públiques. 1997.
 • Màster en Gestió Urbanística per la Universitat Politècnica de Catalunya.1998.
 • Tècnic assessor de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius desenvolupant el disseny i elaboració de la implantació de la metodologia BIM a les gerències i direccions corporatives que elaboren i gestionen projectes, obres i infraestructures. Maig 2018 - juliol 2019.
 • Tècnic assessor de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat desenvolupant el sistema d’informació territorial (SITCAR) i dirigint l’equip tècnic que el gestiona. Octubre de 2011 - abril 2018.
 • Coordinador de l’àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Maig de 2000 -setembre del 2011.
 • Arquitecte urbanista col·laborador en matèria d’espais lliures de la ponència tècnica i corredactor de l’Informe de sostenibilitat ambiental del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 2007-2010.
 • Gerent de d’Institut de Gestió Urbanística Local de la Diputació de Barcelona. Abril de 1993 - maig 2000.
 • Funcionari de l’Ajuntament de Barberà del Vallès com arquitecte municipal, octubre de 1988. Cap de l’Àrea d’Urbanisme, Serveis i Activitat fins l’abril de 1992.
 • Arquitecte municipal interí a l’Ajuntament de Canovelles. Març 1986 - octubre 1988.
 • Arquitecte col·laborador al despatx d’arquitectes Espinet/Ubach en treballs d’urbanisme i edificació. Març 1984 - març 1986.

Contacte

correu electrònic:
a.accioclimatica@diba.cat
telèfon:
934 022 456