Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Maribel Balbàs Garrido

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Directora de Serveis de Cooperació Local, des del 2013.
 • 2012: responsable de processos de concertació local, adscrita a la Coordinació de Concertació i Assistència Local de l’Àrea de Presidència
 • 2010: responsable de seguiment normatiu i projectes de la Secretaria General.
 • 2008: cap de la Secció de Suport Jurídic Administratiu de la Secretaria General.
 • 2008: lletrada de la Vicesecretaria General.
 • 2004: tècnica superior en dret, especialista en dret local, de la Direcció de Serveis Jurídics.

Formació i activitat professional

 • Després de cursar estudis primaris i secundaris a centres públics d’El Masnou, va estudiar la llicenciatura en Dret a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, on es va llicenciar l’any 1996. Durant la carrera va ser becada per l’Institut de Cooperació Iberoamericana per fer una estada a la Universidad Internacional SEK de Santiago de Xile (agost-setembre de 1995).
 • En acabar la llicenciatura va preparar les proves d’ingrés a la Carrera Judicial, tant a Barcelona com a Madrid, amb un magistrat del Tribunal Suprem, becada pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 • Entre la diversa formació continuada posteriorment rebuda, cal esmentar el Programa de l’IESE Business School (Universitat de Navarra) “Estratègies d’innovació i lideratge per a la gestió pública”, cursat a Barcelona els mesos d’octubre a novembre de 2012.
 • Quant al coneixement de llengües estrangeres, en anglès disposa del Certificate in Advanced English de la University of Cambridge (2002); i en francès va acreditar un nivell debut niveau intermédiarie al Centre Universitaire d’Études Françaises de l’Université Stendhal-Grenoble III (1996) i al Centre Internacional d’Étude de Langues de Strasbourg (2001).
 • Advocada col·legiada en el ICAB (col. 27.054) –actualment n’és membre no exercent-. El 9 de març de 2001 va començar la seva carrera professional al Departament processal i immobiliari de PriceWaterhouseCoopers (PWC) i hi va treballar fins el 30 de novembre de 2004, primer com a Assistant i ja al 2004 com a Associate.
 • Del 3 de setembre de 2007 al 3 de febrer de 2009 va compatibilitzar la seva activitat a la Diputació de Barcelona amb tasques com a advocada en matèria immobiliària per a Constructora Pedralbes, S.A.
 • Amb relació al seu actual lloc de treball, en els darrers anys ha estat ponent de diversos cursos en matèria de cooperació local i subvencions i ha participat com a formadora en sessions -presencials i on-line- relatives als instruments de cooperació que integren el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals. Autora i tutora en modalitat e-learning del curs “Gestión de subvenciones por entidades locales”, editat per Francis Lefebvre (octubre de 2022).

Contacte

correu electrònic:
ds.cooperacio@diba.cat
telèfon:
934 022 209