Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: María Dolores Miró Folgado

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Directora dels Serveis de Recursos Humans. Alt càrrec, nivell 30. (des del febrer del 2016)
 • Cap del Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic (de 2011 a 2016)

Formació i activitat professional

 • Llicenciada en Dret. Pla 1965 per la Universitat de València (especialitat, dret de l’empresa)
 • Màster de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra (8ª edició 2001-2003)
 • Funcionària amb la categoria de tècnica superior en dret especialista en dret de la funció pública i relacions laborals del Consorci d’Estudis Mediació i conciliació a l’Administració local (CEMICAL)
 • Professora del Departament de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de Barcelona, on imparteixo les assignatures de Dret de la funció pública i Gestió de l’ocupació pública al Grau de Relacions Laborals (2009-2011)
 • Tutora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya; Tutora de Grau dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya; Professora de l’assignatura “Negociació de conflictes” de la Diplomatura de Ciències del Treball de la Universitat Oberta de Catalunya; Professora de l’assignatura “Dret de la funció pública”, de la llicenciatura de Dret de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Professora Màster de Gestió Pública Avançada de la Universitat de Barcelona, (edició 2018-2019), on imparteixo l’assignatura “Relacions Col·lectives en el Sector Públic”.
 • Professora del Màster en Direcció Pública de l’Escola d’Administració Pública i la Universitat Oberta de Catalunya, (1ª edició 2017-2018), on imparteixo l’assignatura “Ocupació pública i la motivació pel servei públic”, del bloc de Gestió i management, amb una durada de 16 hores.
 • Professora del Màster d’Hisenda Autonòmica i Local de la Universitat de Barcelona, (edicions 2019 i 2020), on imparteixo les assignatures “Les relacions col·lectives a l’ocupació pública i la negociació de les condicions de treball” i “Els instruments d’ordenació de personal”.
 • Professora del curs Dirección de Recursos Humanos y gestión de personas, organitzat per el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP (2016).
 • Professora del Mestratge en Alta Funció Directiva de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (4ª edició 2008-2009 i 5ª edició 2009-2010), on imparteixo diverses sessions compreses dins el bloc de recursos humans.
 • Professora del Postgrau d’Especialista Universitari en gestió de personal al servei de les entitats locals (1ª edició 2009-2010), organitzat per la Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
 • Professora del Posgrado Dirigir personas en instituciones de educación superior (edicions 2009-2010 i 2010-2011) organitzat per la Càtedra Unesco de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Professora del Diploma de Postgrau en la gestió de la negociació col·lectiva en l’àmbit de les Relacions Laborals de la Universitat de Barcelona (curs acadèmic 2008-2009 i 2009-2010)
 • Professora en la formació sobre Funció Pública impartida al personal del Síndic de Greuges (2012).
 • Professora del Curs sobre Funció pública inclòs dins del la de formació d’acollida als ajudants d’auditors de nou ingrés de la Sindicatura de Comptes (edició 2009 i edició 2008).
 • Professora del curs sobre Permisos, excedències i reduccions de jornada del personal al servei de l’Administració local, organitzat per l’Ajuntament de Badalona (febrer 2010).
 • Des de la tardor del 2005 imparteixo, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, diversos cursos corresponents als diferents plans de formació per al personal al servei de l’Administració local i de la Generalitat de Catalunya, dins de l’àrea de recursos humans.
 • Actualment coordino el Seminari de Relacions Col·lectives de la Federació de Municipis de Catalunya.
 • També he coordinat, dins el pla de formació per al personal al servei de l’Administració local, els cursos de l’àrea de recursos humans. I, de forma específica, el Seminari de Recursos Humans.
 • Participació com a ponent en la Jornada sobre la llei 20/2021: Les vies de solució proposades per reduir i prevenir la temporalitat, organitza per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, 2 de febrer de 2022.
 • Participació com a ponent en el Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, sobre La problemàtica del personal interí a les entitats locals i les possibles vies de solució, 14 de gener de 2022.
 • PUBLICACIONS: MIRÓ FOLGADO, L., “La experiencia del teletrabajo en la Diputación de Barcelona”, Revista Democracia y Gobierno Local, núm. 51, primer quadrimestre 2021, pp. 24-29.

Contacte

correu electrònic:
ds.recursosh@diba.cat
telèfon:
934 022 226